Search Results

Filter
 • 1-10 of  2,743 results for ""Online education""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Overview of the Theoretical and Empirical Bases of Social Literacy Development for Adolescents.

 • Source: International Journal of Literacies; Dec2021, Vol. 28 Issue 2, p1-18, 18p

Record details

×
Academic Journal

A personal and professional journey - experiences of being trained online to be a supervisor in professional supervision in nursing.

Subjects: *NURSING education; *ONLINE education; *NURSES' attitudesSWEDEN

 • Source: International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being. Dec 2021, Vol. 16 Issue 1, p1-10. 10p.

 • Abstract: Nurses often work alone in complex environments with ambiguous responsibilities and need ensured access to supervision.Online supervision has become common ... Copyright of International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being is the property of Taylor & Francis Ltd and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

TEACHING IN CONDITIONS OF DIFFICULT KNOWLEDGE TRANSFER DUE TO THE STATE OF EMERGENCY CAUSED BY THE PANDEMIC.

Subjects: *SCHOOL environment; *ONLINE education; *MICROSOFT Azure (Computing platform)SERBIA; BELGRADE (Serbia)MICROSOFT Corp. 081466849 MICROSOFT Corp. MICROSOFT Corp. 081466849 081466849 MICROSOFT Corp. 081466849 MSFT

 • Source: Military Technical Courier / Vojnotehnicki Glasnik. Oct-Dec2021, Vol. 69 Issue 4, p852-870. 19p.

 • Abstract: Introduction/purpose: This paper presents the transformation of the current, classical approach to teaching. Online platforms enable students with and without ... Введение/цель: В данной статье представлена трансформация существующего классического подхода к обучению. Онлайн-платформа позволяет всем студентам, в том числе и студентам с ограниченными возможностями беспрепятственно посещать лекции и занятия. После лекций они могут просмотреть видеозапись и презентационные материалы. Основным преимуществом такого способа обучения является возможность посещать занятия, находясь в любой точке с помощью любого устройства, единственным условием является наличие Интернета. Методы: Произведена полная интеграция с уже существующей информационной системой факультета. В статье описан новый подход к обучению и приведены ожидаемые преимущества онлайн- обучения. Приведем платформы, используемые в данной интеграции: Microsoft Azure, Microsoft Office 365 Admin, Microsoft Teams, Microsoft Stream и Microsoft SharePoint. Результаты: Результаты тестирования работы со студентами показали, что внедренная система онлайн-обучения имеет непосредственное влияние на улучшение качество обучения. Выводы: Учитывая все результаты, можно сделать вывод, что онлайн-обучение позволяет конечным слушателям полноценно усваивать знания во время лекций, а также они имееют возможность их повторного прослушивания. Данной моделью может пользоваться неограниченное количество пользователей из всех учреждений, независимо от того, относится ли сфера деятельности этих учреждений к системе образования. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Увод/циљ: У овом раду приказана је трансформација тренутног, класичног приступа настави. Онлајн платформа омогућава свим студентима, па и оним са хендикепом, да несметано прате наставу у термину предавања. Након тога, омогућено им је да прегледају видео и презентационе материјале. Главна предност оваквог начина предавања јесте могућност присуствовања настави са било које локације и са било ког уређајакоји је повезан на интернет конекцију. Методе: Извршена је потпуна интеграција са већ постојећим факултетским информационим системом. Рад описује нови приступ настави и илуструје очекиване предности онлајн наставе. Платформе које су коришћене у овој интеграцији су: Microsoft Azure, Microsoft Office 365 Admin, Microsoft Teams, Microsoft Stream и Microsoft SharePoint. Резултати: Резултат тестирања рада са студентима показао је да се увођењем система за онлајн реализацију наставе директно утиче на побољшање и квалитет наставе. Закључак: Сагледајући све резултате може се доћи до закључка да прелазак на онлајн начин предавања омогућава крајњим слушаоцима свеобухватни пренос знања, као и његово поновно преслушавање. Овај модел је могуће користити на неограниченом броју корисника у свим институцијама, без обзира на њихову делатност. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Military Technical Courier / Vojnotehnicki Glasnik is the property of Military Technical Courier / Vojnotehnicki Glasnik and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Self-Directed Learning Online: An Opportunity to Binge.

Subjects: *Self-managed learning (Personnel management); *Time management; Online education

 • Source: Journal of Marketing Education. Aug2021, Vol. 43 Issue 2, p174-188. 15p.

 • Abstract: The online classroom is self-directed, where students decide when and how often they access their course material. Even in the traditional ...

Record details

×
Academic Journal

Analysis of Developers of Online Courses on Ukrainian Platforms of MOOC.

 • Source: International Journal of Emerging Technologies in Learning; 2021, Vol. 15 Issue 5, p201-213, 13p

Record details

×
Academic Journal

Shifting Paradigms: Rethinking Education During and Post-COVID-19 Pandemic.

 • Source: Research in Social Sciences & Technology (RESSAT); 2021, Vol. 6 Issue 2, p279-289, 11p

Record details

×
Academic Journal

CHARACTERISTICS OF ONLINE COMMUNICATION. ADVANTAGES AND LIMITATIONS.

Subjects: *ONLINE education; *COMMUNICATION of technical information; *INTERACTIVE multimedia

 • Source: Saeculum (12212245). 2021, Vol. 52 Issue 2, p39-44. 6p.

 • Abstract: Online communication remains today predominant in influencing members of society through the use of new technical ways of communication. Traditional communication ... Copyright of Saeculum (12212245) is the property of University of Sibiu, Lucian Blaga and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Education in Online Environment from Students' and Teachers' Perspective.

Subjects: *INTERNET in education; *ONLINE education; *TEACHERS

 • Source: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering & Education (IJCRSEE). 2021, Vol. 9 Issue 2, p203-226. 24p.

 • Abstract: The pandemic related to COVID-19 has affected education particularly in terms of the massive shift towards online ... Copyright of International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering & Education (IJCRSEE) is the property of International Journal of Cognitive ...

Record details

×
Academic Journal

SUPPORTING REMOTE EDUCATION IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC IN POLAND.

Subjects: *COVID-19 pandemic; *SARS-CoV-2; Online educationPoland

 • Source: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2021, Issue 153, p103-110. 8p.

 • Abstract: Purpose: The aim of the paper is to compare the possibilities of providing education in the field of on-line learning by ...

Record details

×
 • 1-10 of  2,743 results for ""Online education""