Search Results

Filter
  • 1-10 of  776 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Karakter ve Değerler Eğitimi Dersinin Proje Tabanlı Öğrenmeye Göre Düzenlenmesi.

  • Source: Ondokuz Mayis University Journal of Education; 2020, Vol. 39 Issue 2, p360-384, 25p

Record details

×
Academic Journal

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Öğrenme Yaklaşımına, Öz-Yeterlik ve Bilgi Düzeyine Etkisi.

  • Source: Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education; 2020, Vol. 14 Issue 1, p761-786, 26p

Record details

×
Academic Journal

The Effects of Multiple Intelligence Approach in Project Based Learning on Mathematics Achievement.

  • Source: International Online Journal of Educational Sciences; 2009, Vol. 1 Issue 1, p177-195, 19p, 10 Charts

Record details

×
Academic Journal

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ UYGULANMASINDA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.

Subjects: *LIFE course approach; *BASIC education; *STUDENTS

  • Source: Trakya University Journal of Social Science. Jun2021, Vol. 23 Issue 1, p449-470. 22p.

  • Abstract: The aim of this study is to examine teacher, student and parents ' views in the implementation of project Bu araştırmanın amacı, temel eğitimde okul ve toplum kurallarının ilk olarak verildiği öğrencilerin hayatında kilometre taşı sayı... Copyright of Trakya University Journal of Social Science is the property of Trakya University, Institute of Social Sciences and its content may not be ...

Record details

×
  • 1-10 of  776 results for "project based learning for children"