Search Results

Filter
 • 1-10 of  10 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Transformatívne líderstvo a životná spokojnosť učiteľov s rôznou dĺžkou praxe.

Subjects: *LEADERSHIP; *EDUCATIONAL leadership; *ELEMENTARY school teachersSLOVAKIA

 • Source: Psychology & Its Contexts / Psychologie a Její Kontexty. 2021, Vol. 12 Issue 2, p75-90. 16p.

 • Abstract: Leadership, especially educational leadership, is one of the most frequently analyzed topics in present-day research. The Vega 1/0152/21 and APVV-17-0557 project „... Kľúčové pôsobenie transformatívneho lídra je postavené na budovaní vzťahu medzi lídrom a jeho nasledovníkmi, ktoré môže byť ... Copyright of Psychology & Its Contexts / Psychologie a Její Kontexty is the property of Psychology & Its Contents and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

AKO PODPOROVAŤ VEDECKÚ GRAMOTNOSŤ? PREHĽAD INTERVENCIÍ ZAMERANÝCH NA ROZVOJ VEDECKÉHO MYSLENIA A POSTOJOV K VEDE STREDOŠKOLSKÝCH ŽIAKOV.

Subjects: *SCIENTIFIC literacy; *SCIENTIFIC ability; *SCIENTIFIC discoveries

 • Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2022, Vol. 66 Issue 1, p30-45. 16p.

 • Abstract: Scientific literacy is one of the crucial skills necessary for making informed decisions and evaluating evidence. Despite the fact that the overall results of Vedecká gramotnosť je považovaná za jednu zo základných spôsobilostí potrebných pri hodnotení informácií a robení informovaných rozhodnutí. Hoci ... Copyright of Ceskoslovenska Psychologie is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie.

 • Source: Slovak Journal for Educational Sciences / Pedagogika; 2014, Vol. 5 Issue 1, p5-27, 23p

Record details

×
Academic Journal

VELKOMĚSTO A VÝKONY V NEUROPSYCHOLOGICKÝCH TESTECH U STARŠÍCH OSOB.

 • Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2016, Vol. 60 Issue 6, p637-646. 10p.

 • Abstract: Goals. Cognitive performance in older persons is often related to age and education. The goal of the study was to find whether living in Prague (... Cíle. Kognitivní výkony u starších osob často souvisí s věkem a vzděláním. Cílem studie bylo zjistit, zda ... Copyright of Ceskoslovenska Psychologie is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Závislost na hraní videoher a osamelosti nerekurzivní model vzájemného vztahu.

Subjects: *GAMING disorder; *VIDEO game development; *PEER relationsUNIVERSITY of California, Los Angeles

 • Source: Psychology & Its Contexts / Psychologie a Její Kontexty. 2019, Vol. 9 Issue 2, p15-25. 11p.

 • Abstract: Problem. The popularity of video games is constantly rising and video games playing needs to be considered an essential part of the life of vast ... Studie zkoumá vztah mezi videoherní závislostí a osamelostí. Na vzorku 479 osob (49,7 % dívek) ve veku 12-18 let byl testován nerekurzivní model. Jako instrumentá... Copyright of Psychology & Its Contexts / Psychologie a Její Kontexty is the property of Psychology & Its Contents and its content may not be copied or ...

Record details

×
Conference

Model sebaregulácie v oblasti starostlivosti o seba.

 • Source: Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality. 2014, p311-316. 6p.

 • Abstract: Main aim of this text is presentation of new model of self-regulation in the sphere of self-care which was prepared on the base of factor ... Hlavným cieľom príspevku je prezentovať nový pôvodný model sebaregulácie v oblasti starostlivosti o seba, ktorý bol vytvorený na báze ... Copyright of Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its ...

Record details

×
Conference

Interindividuální rozdíly ve způsobu sebelokalizace v neznámém prostředí: terénní výzkum.

 • Source: Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality. 2011, p46-51. 6p.

 • Abstract: Within the scope of the research project "Dynamic Geovisualization in Crisis Management" a series of separate sub-studies were carried out. They ... V rámci projektu "Dynamická geovizualizace v krizovém managementu" byla uskutečněna série samostatných dílčích výzkumů, které se ... Copyright of Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its ...

Record details

×
 • 1-10 of  10 results for "project based learning for children"