Search Results

Filter
  • 1-4 of  4 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

SAVANORIŲ, KAIP MENTORIŲ, VEIKLA TEIKIANT PAGALBĄ VAIKAMS, DALYVAUJANTIEMS “BIG BROTHERS/BIG SISTERS” PROGRAMOJE.

Subjects: *Social impact; Training of volunteers; Mentoring

  • Source: Regional Formation & Development Studies. 2023, Vol. 40 Issue 2, p55-67. 13p.

  • Abstract: In modern society, children face crisis situations, family-related problems, and learning difficulties, and all of this has ... Šiuolaikinėje visuomenėje vaikai patenka į krizines situacijas, susiduria su šeimos problemomis, jiems kyla mokymosi sunkumų, visa tai veikia jų socialinę ir emocinę brandą. Vaikų ...

Record details

×
Academic Journal

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO LYDERYSTĖS RAIŠKA.

Subjects: *Career development; Preschool teachers; Teacher leadershipKlaipėda (Lithuania)

  • Source: Regional Formation & Development Studies. 2021, Vol. 34 Issue 2, p210-220. 11p.

  • Abstract: In terms of roles and responsibilities, education has become more complex than ever before, making the role of teacher as a leader particularly important. The ... Straipsnyje nagrinėjama priešmokyklinio ugdymo mokytojo lyderystės raiškos problema. Pristatomi interviu su įstaigų, teikiančių priešmokyklinį ugdymą, vadovais rezultatai. Tyrimas atliktas, ...

Record details

×
Academic Journal

PROGIMNAZIJOS VADOVO LYDERYSTĖMO KYKLOS VEIKLOS VALDYME.

Subjects: *Leadership; Community leadership; Teacher leadershipLithuania

  • Source: Regional Formation & Development Studies. 2020, Vol. 32 Issue 3, p138-150. 13p.

  • Abstract: Leadership has become a priority area in education policy; therefore, since Lithuania entered a new stage of development in order to establish itself in the ... Straipsnyje nagrinėjama progimnazijos vadovo lyderystė šio tipo mokyklos veiklos valdyme. Pristatomi interviu su progimnazijų vadovais rezultatai. Tyrimas atliktas, taikant fenomenologinės strategijos metodą, kuris ...

Record details

×
Academic Journal

DARNAUS VYSTYMOSI ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE.

Subjects: *Environmental impact analysis; *Ecological impact; *Social responsibility of businessLithuania

  • Source: Regional Formation & Development Studies. 2022, Vol. 36 Issue 1, p49-60. 12p.

  • Abstract: Education is one of the key factors in forming the future of environmentalists, because it focuses on changes to knowledge, attitudes and behaviour. Environmental Straipsnyje analizuojami darnaus vystymosi įgūdžiai ugdymo įstaigose. Atliktas ugdymo įstaigų veiklų ekspertinis ir poveikio aplinkai vertinimas, taikant ekologinio pėdsako metodą. Skatinant ugdymo į...

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for "project based learning for children"