Search Results

Filter
 • 1-10 of  12 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Vaiko auklėjimas šiuolaikinėje Lietuvoje: tėvų požiūris.

 • Source: Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology / Lietuvos Etnologija: Socialines Antropologijos ir Etnologijos Studijos. 2018, Issue 18,

 • Abstract: The aim of the article is to look at early-years upbringing for children in a 21st-century Lithuanian ... Straipsnyje siekiama aptarti ankstyvąjį vaiko auklėjimą šiuolaikinės (XXI a. pradžios) Lietuvos šeimoje. Apžvelgiamos vyraujančios vaiko auklėjimo šeimoje kryptys, ... Copyright of Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology / Lietuvos Etnologija: Socialines Antropologijos ir Etnologijos Studijos is the property of

Record details

×
Academic Journal

MOKINIŲ PILIETINIO AKTYVUMO UGDYMO PRIELAIDOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTEKSTE.

Subjects: *SERVICE learning; *SCHOOL children; *STUDENT attitudes

 • Source: Bridges / Tiltai. 2011, Vol. 56 Issue 3, p227-236. 10p.

 • Abstract: The article analyses and tackles the problem of developing pupils' civic engagement in the context of equal opportunities. It deals with the concept of active ... Straipsnyje analizuojama ir sprendžiama mokinių pilietinio ugdymo problema lygių galimybių kontekste. Aptariama aktyvaus pilietiškumo samprata, analizuojami pilietinio aktyvumo ugdymo modeliai, jų taikymo galimybė... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
Academic Journal

TARPDISCIPLININIS BENDRADARBIAVIMAS KURIANT VIENIJANČIĄ APLINKĄ.

 • Source: Bridges / Tiltai. 2018, Vol. 78 Issue 1, p95-114. 20p.

 • Abstract: The article presents the results of continuing research performed at Vytautas Magnus University and Lithuanian University of Health Sciences which justifies ... Straipsnyje pristatomi Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų dėstytojų tęstinių tyrimų rezultatai, pagrindžiama socialinių darbuotojų ir kitų profesionalų, dirbančių ... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
Academic Journal

KOMUNIKACINĖS KOMPETENCIJOS RAIŠKA PROFESINIO IDENTITETO PAIEŠKOJE.

 • Source: Bridges / Tiltai. 2016, Vol. 75 Issue 3, p17-36. 20p.

 • Abstract: The article aims to justify the relevance of communication competence in the process of professional development. There is taken into consideration the conection of concept “... Straipsnyje siekiama pagrįsti komunikacinės kompetencijos aktualumą socialinio darbo profesinio tapsmo procese. Atsižvelgiama į sąvokos socialinis sąsajas su ekonomikos, politikos kryptimis ir ... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
Academic Journal

PROFESINIO IDENTITETO FORMAVIMASIS SOCIALINIO DARBO PRAKTIKOJE: KOMUNIKACINĖS KOMPETENCIJOS AKTUALIZAVIMAS.

Subjects: *COMMUNICATIVE competence; *SOCIAL workers; *CAREER development

 • Source: Bridges / Tiltai. 2014, Issue 4, p37-56. 20p.

 • Abstract: The article aims to justify the relevance of communication competence in the process of professional development. There is taken into consideration the connection of concept "... Straipsnyje siekiama pagrįsti komunikacinės kompetencijos aktualumą socialinio darbo profesinio tapsmo procese. Atsižvelgiama į sąvokos socialinis sąsajas su ekonomikos, politikos kryptimis bei ... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
Academic Journal

VYRESNIŲJŲ MOKINIŲ POLITINIAI INTERESAI IR NUOSTATOS: SĄSAJOS SU PILIETIŠKUMU ŠEIMOJE.

Subjects: *SERVICE learning; *POLITICAL knowledge; *POLITICAL participation

 • Source: Bridges / Tiltai. 2011, Vol. 56 Issue 3, p73-86. 14p.

 • Abstract: Political interests and attitudes of senior high school students of different ages are compared in the article. Engagement in politics and interest in political and ... Straipsnyje lyginami skirtingo amžiaus vyresniųjų mokinių politiniai interesai ir nuostatos. Analizuojamas domėjimasis politika ir žiniasklaidos priemonėse pateikiama politinio bei pilietinio pobū... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
Academic Journal

Z KARTA: CHARAKTERISTIKA IR UGDYMO METODOLOGINĖS LINKMĖS ĮŽVALGA.

Subjects: *GENERATION Z; *SELF-culture; *EDUCATION of Millennials

 • Source: Bridges / Tiltai. 2014, Issue 4, p95-104. 10p.

 • Abstract: Referring to research data of different authors, the article presents the Z generation characteristic by disclosing its essential features, which should be evaluated in modelling ... Straipsnyje, remiantis įvairių autorių tyrimo duomenimis, pateikiama Z kartos charakteristika, išryškinant jos esminius bruožus, kuriuos dera įvertinti modeliuojant šios kartos ugdymo/si ... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
Academic Journal

NEW SPECIAL EDUCATORS REFLECT ABOUT INCLUSION: PREPARATION AND K-12 CURRENT PRACTICE.

Subjects: *SPECIAL education; *EDUCATIONAL intervention; *COMPENSATORY education

 • Source: Journal of Ethnographic & Qualitative Research. Summer2009, Vol. 3 Issue 4, p228-239. 12p.

 • Abstract: Despite legislation and the best efforts of special educators, students with disabilities continue to be segregated from the general education curriculum and classroom for a ... Copyright of Journal of Ethnographic & Qualitative Research is the property of Academic Research Resources, LLC and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

RY I TARP PSICHINIO ATSPARUMO IR PALAIKAN IOS SOCIALIN S APLINKOS MOKYKLOJE, NAMUOSE TYRIMAS 5-7 IR 8-10 KLASI MOKINI GRUP SE.

Subjects: *PSYCHOLOGICAL resilience; *SOCIAL context; *STUDENTSKAUNAS (Lithuania); LITHUANIA

 • Source: International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos zurnalas: Biopsichosocialinis poziuris. 2010, Issue 6, p67-83. 17p. 5 Charts.

 • Abstract: Background and purpose. For a better understanding of the formation process of adolescents' resilience, in context with environmental effects, this study analyzes the connection between ... Problema. Siekiant geriau suprasti paauglių psichinio atsparumo formavimosi procesą išorinės aplinkos poveikio kontekste, šiame tyrime analizuojamas ir lyginamas paauglių psichinio atsparumo ryšys ... Copyright of International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos zurnalas: Biopsichosocialinis poziuris is the property of Vytautas Magnus University and its content ...

Record details

×
Academic Journal

VOCATIONAL DISCERNMENT AMONG TIBETAN BUDDHIST MONKS IN DHARAMSALA, INDIA.

Subjects: *BUDDHIST monks; *BUDDHISTS; *BUDDHIST monasticism & religious ordersINDIA

 • Source: Journal of Ethnographic & Qualitative Research. Summer2009, Vol. 3 Issue 4, p251-268. 18p.

 • Abstract: A major historical shift is taking place in Tibetan Buddhism with the relocation of large numbers of monks from Tibet and the establishment of monasteries ... Copyright of Journal of Ethnographic & Qualitative Research is the property of Academic Research Resources, LLC and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
 • 1-10 of  12 results for "project based learning for children"