Search Results

Filter
  • 1-3 of  3 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Kapasiteitsbou van informele gemeenskapsgebaseerde organisasies in die Suid-Afrikaanse welsynsektor: Die bydrae deur gevestigde maatskaplike diensorganisasies.

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jun2016, Vol. 56 Issue 2-1, p592-607. 16p.

  • Abstract: Large-scale poverty and increasing needs prevail in South Africa. The National Department of Social Development has the constitutional mandate to provide sector-specific national leadership in ... Ná twintig jaar van demokrasie is Suid-Afrika steeds 'n verdeelde samelewing met grootskaalse armoede en hoë vlakke van kwesbaarheid. Ontwikkeling van alle sektore van die ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Die verband tussen werksbevrediging en die leierskapstyl van bestuurders: ʼn Gevallestudie uit die banksektor.

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jun2016, Vol. 56 Issue 2-1, p555-572. 18p.

  • Abstract: The aim of this research was to investigate the way in which the dominant leadership style of training managers influences the work satisfaction of training ... Die doel van die studie was om vas te stel op watter wyse die dominante leierskapstyl van opleidingsbestuurders die werksbevrediging van opleidingskonsultante wat volwasseneonderwys binne ʼn ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Bibliografie Koen Raes.

  • Source: Ethiek & Maatschappij. 2012, Vol. 14 Issue 1/2, p241-264. 24p.

Record details

×
  • 1-3 of  3 results for "project based learning for children"