Search Results

Filter
  • 1-10 of  38 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

MEZIGENERAČNÍ VZTAHY MEZI DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A SENIORY.

  • Source: Lifelong Learning / Celoživotní Vzdělávání; 2020, Vol. 10 Issue 3, p333-351, 19p

Record details

×
Academic Journal

Porovnání zátěže a stresu u rodičů dětí s handicapem a rodičů dětí bez handicapu s ohledem na kvalitu života.

  • Source: General Practitioner / Praktický Lékař. 2021 Supplement 1, Vol. 101, p7-11. 5p.

  • Abstract: Introduction: Parenthood of a child with a chronic illness, developmental disability, or the risk of developmental delay due to premature birth ... Úvod: Rodičovství dítěte s chronickým onemocněním, vývojovým postižením nebo rizikem zpoždění vývoje ... Copyright of General Practitioner / Praktický Lékař is the property of Czech Medical Association of JE Purkyne and its content ...

Record details

×
Academic Journal

PŘÍSTUPY KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ.

  • Source: Media4u Magazine; 2021, Vol. 18 Issue 3, p1-8, 8p

Record details

×
Academic Journal

Studijní a pracovní strachy mladých dospělých.

Subjects: *WORK experience (Employment); *PARENT attitudes; *MOTIVATION (Psychology)

  • Source: Psychology & Its Contexts / Psychologie a Její Kontexty. 2020, Vol. 11 Issue 1, p69-87. 19p.

  • Abstract: Objectives. The study aimed to examine the relationship between selected factors and the presence of school and employment-related fears in young adults. Sample. Overall, the ... Cílem studie bylo prozkoumat možné faktory, které se vztahují k výskytu subjektivně prožívaných studijních a pracovních strachů v ... Copyright of Psychology & Its Contexts / Psychologie a Její Kontexty is the property of Psychology & Its Contents and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

STRUČNÝ DOTAZNÍK DĚTSKÉHO SLOVNÍKU: VÝVOJ A NORMY NÁSTROJE PRO SCREENING VÝVOJE JAZYKA V RANÉM VĚKU.

  • Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2017, Vol. 61 Issue 5, p460-473. 14p.

  • Abstract: Goal. The paper reports on a standardization of a short parent-report screening tool for quick assessment of vocabulary in children aged 16 ... Cíl. Práce informuje o standardizaci stručného rodičovského dotazníku pro screening vývoje slovní zásoby u dětí ... Copyright of Ceskoslovenska Psychologie is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
  • 1-10 of  38 results for "project based learning for children"