Search Results

Filter
 • 1-10 of  38 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Leer deur probleemoplossing in wiskundeonderwys.

Subjects: *PROBLEM solving; *MATHEMATICS education; *MODERN mathematics (Education)

 • Source: Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie. Dec2009, Vol. 28 Issue 4, p303-318. 16p. 1 Illustration.

 • Abstract: Learning via problem solving in mathematics education Three forms of mathematics education at school level are distinguished: • direct expository teaching with ... Drie vorme van wiskundeonderwys word onderskei: tradisionele onderrig deur mededeling, demonstrasie en inoefening van prosedures; wiskundig strenge deduktiewe onderrig (die sogenaamde "moderne wiskunde beweging"); en ... Copyright of Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie is the property of Medpharm Publications (Pty) Ltd. and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Uitdagings en implikasies vir die implementering van selfgerigte leer tydens Covid-19.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Mar2022, Vol. 62 Issue 1, p150-168. 19p.

 • Abstract: This article focuses on the influence of school closures due to Covid-19 and their impact on South Africa’s future labour force (current school learners) ... Die hoofdoel van onderrig is om toekomstige selfgerigte burgers te ondersteun in die verkryging van ’n blink toekoms en om die nodige SGL-vaardighede te verskaf ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Die Byderhand-Pionierprojek: 'n Gevallestudie van die deelnemende dinamika in die skep en toeganklik making van lokatiewe literatuur vir persone met siggestremdheid.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. dec2020, Vol. 60 Issue 4-2, p1336-1362. 27p.

 • Abstract: Through the discussion of the Byderhand Pioneer Project as a case study, the article provides an overview of the practical implementation ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Eksterne faktore wat die seksueel misbruikte kind verhoed om doeltreffend in Suid-Afrikaanse howe te getuig: ’n Vlugtige oorsig.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jun2022, Vol. 62 Issue 2, p311-329. 19p.

 • Abstract: Child sexual abuse is an epidemic that adversely affects the whole of society. The conviction rate of sexual offenders is exceptionally ... Seksuele misbruik van kinders is ’n epidemie wat die hele samelewing nadelig beïnvloed. Die skuldigbevindingskoers van seksuele oortreders is uitsonderlik laag in Suid-Afrika. Daar ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Die verwerwing van Afrikaanse foneme deur kinders van 24–72 maande.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jun2022, Vol. 62 Issue 2, p330-363. 34p.

 • Abstract: Purpose and aims of the study: The primary aim of this study was to determine and describe the ages of acquisition of the various Doel: Die hoofdoel was om die ouderdom waarop Afrikaanse foneme deur kinders van die ouderdomsgroep 24–72 maande verwerf word, te beskryf volgens die teoretiese raamwerk van 75% ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Digitale tegnologie as alternatiewe benadering tot onderrig van vaardighede vir leerders met erge intellektuele gestremdheid.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jun2022, Vol. 62 Issue 2, p364-391. 28p.

 • Abstract: Learners with severe intellectual disabilities have been described in the past as impossible to teach and placed in programmes designed to provide only basic care ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

'n Skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen misdaad en geweld.

Subjects: *SCHOOL violence; *CHILDREN'S conduct of life; *CHILD psychologySOUTH Africa

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. sep2011, Vol. 51 Issue 3, p388-402. 15p. 2 Charts.

 • Abstract: The point of departure of this article is that crime and violence is a serious problem in South African schools. School violence can be understood ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Persoonsgerichte burgerschapsvorming in het openbaar voortgezet onderwijs.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Sep2020, Vol. 60 Issue 3, p745-763. 19p.

 • Abstract: The generation ofyoungpeople growing up in this challenging and ever-changing 21st-century society needs a solid foundation, and meaningful framework to participate in Dutch society as ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Die noodsaak van bevoegde onderwysers in elke Suid-Afrikaanse skoolklaskamer.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Sep2021, Vol. 61 Issue 3, p753-771. 19p.

 • Abstract: The South African government's relatively high spending on education is not reflected in die quality of educators and education. The inadequate quality of education can ... Goeie onderwys kan beskou word as die belangrikste funksie van die staat. Kinders kan nie sukses in die lewe behaal sonder onderwys nie en die ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Entrepreneuriese skoolhoofleierskapstyl in skole: Goeie versus swak maatskaplik-ekonomiese omstandighede.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Sep2020, Vol. 60 Issue 3, p783-796. 14p.

 • Abstract: The purpose of this research was to investigate the entrepreneurial leadership style of the principals of schools operating in both good and poor socio-economic circumstances. ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
 • 1-10 of  38 results for "project based learning for children"