Search Results

Filter
  • 1-3 of  3 results for "digital literacy"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

MOKYMOSI VEIKLOS SAMPRATA SKAITMENINĖJE PLOTMĖJE.

  • Source: Pedagogy Studies / Pedagogika; 2011, Issue 102, p94-103, 10p

Record details

×
Academic Journal

Dirbtinis intelektas edukacijoje: integravimo galimybių teorinė analizė.

Subjects: *Artificial intelligence; Intelligent tutoring systems; Scientific literature

  • Source: Regional Formation & Development Studies. 2022, Vol. 37 Issue 2, p19-29. 11p.

  • Abstract: Artificial intelligence is increasing its role in schools and in the educational process. As a result, it is important to identify how it can help ... Dirbtinis intelektas vis labiau skverbiasi į mokyklas ir edukacijos procesą. Tad svarbu nustatyti, kaip jis gali padėti tobulinti mokymo(si) procesą. Šiame straipsnyje apžvelgiamos ...

Record details

×
Academic Journal

Z KARTA: CHARAKTERISTIKA IR UGDYMO METODOLOGINĖS LINKMĖS ĮŽVALGA.

Subjects: *GENERATION Z; *SELF-culture; *EDUCATION of Millennials

  • Source: Bridges / Tiltai. 2014, Issue 4, p95-104. 10p.

  • Abstract: Referring to research data of different authors, the article presents the Z generation characteristic by disclosing its essential features, which should be evaluated in modelling ... Straipsnyje, remiantis įvairių autorių tyrimo duomenimis, pateikiama Z kartos charakteristika, išryškinant jos esminius bruožus, kuriuos dera įvertinti modeliuojant šios kartos ugdymo/si ... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
  • 1-3 of  3 results for "digital literacy"