Search Results

Filter
  • 1-1 of  1 results for "digital footprint of students"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

СТАВОВИ РЕВИЗОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ О УПОТРЕБИ ВИРТУЕЛНИХ САСТАНАКА.

  • Source: Economic Outlook / Ekonomski Pogledi. 2022, Vol. 24 Issue 2, p97-126. 29p.

  • Abstract: The Covid-19 has significantly changed the way we live and work. The way viruses are transmitted and people become infected has caused social distancing and ... Глобална пандемија Covid-19 је у значајној мери изменила начин свакодневног живота и рада. Начин преношења вируса и међусобног заражавања људи изазвао је појаву социјалног дистанцирања и избегавања међусобних контаката што се у великој мери одразило и на начин одржавања састанака у ревизији који су, за разлику од дотадашњег базирања на физичком присуству у канцеларији и непосредној комуникацији између чланова ревизорског тима и других лица, прешли на ново окружење које се може сматрати виртуелним. Састанци се у већем броју случајева одржавају употребом интернет апликација, а то значи без физичког присуства. Предмет истраживања је испитивање ставова испитаника ангажованих на пословима ревизије о употреби виртуелних састанака у ревизији. Главни закључак је да испитаници сматрају да је употреба виртуелних састанака у ревизији корисна, али истовремено нису спремни да се у потпуности прилагоде за континуирану употребу виртуелних састанака, јер сматрају да су у одређеним случајевима састанци са физичким присуством кориснији од виртуелних састанака. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Record details

×
  • 1-1 of  1 results for "digital footprint of students"