Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ELEKTROLİZ VE PİL KONULARININ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİSİ.

 • Source: Hacettepe University Journal of Education; 2012, Issue 42, p48-59, 12p

Record details

×
Academic Journal

Fen Bilgisi Dersine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Diyarbakir İli Örneği).

 • Source: Eurasian Journal of Educational Research (EJER); Apr2006, Issue 23, p106-116, 11p

Record details

×
Academic Journal

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Eğitim Dönemi Öğrencilerinin Staj Kurulları ile İlgili Görüşleri, Öğrenci Merkezli Tıp Eğitimi Metotlarına İlişkin Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları.

Subjects: *MEDICAL education; *UNIVERSITIES & colleges; *BRAINSTORMINGTURKEY

 • Source: Konuralp Medical Journal / Konuralp Tip Dergisi. 2018, Vol. 10 Issue 1, p112-119. 8p.

 • Abstract: Objective: The aim of the study was to investigate the students' opinions about their clinical rotations, inform their level of ... Amaç: Bu araştırma klinik eğitim dönemi öğrencilerinin staj kurulları ile ilgili görüşlerini, öğrenci merkezli tıp eğitim metotları... Copyright of Konuralp Medical Journal / Konuralp Tip Dergisi is the property of Duzce University Medical School and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Eğitim ve Zihinsel Değişim.

 • Source: Bartin University Journal of Faculty of Education; Jun2015, Vol. 4 Issue 1, p1-18, 18p

Record details

×
Periodical

Bilgi Yönetimi Bülümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri.

Subjects: *COGNITIVE styles; *EDUCATION; *EDUCATORS

 • Source: Turkish Librarianship / Turk Kutuphaneciligi. Dec2008, Vol. 22 Issue 3, p296-307. 12p.

 • Abstract: Student-centered approach in education requires collecting information about the Öğrenci merkezli eğitim anlayışında öğrencilerin özelliklerini bilmek önem taşımaktadır. Öğrenme stilleri de her bireyde farklı olabilen bir özelliktir. Öğrenme stillerini bilmek ... Copyright of Turkish Librarianship / Turk Kutuphaneciligi is the property of Turk Kutuphaneciler Dernegi and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

MESLEK LİSELERİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI.

Subjects: *TURKISH language; *HIGH schools; *CASE studiesTURKEY

 • Source: Electronic Journal of Social Sciences. 2013, Vol. 12 Issue 47, p21-40. 20p.

 • Abstract: It is possible to sort the disadvantages which eliminate the equality of opportunity as in the form of inequalities resulting from socio-economic status, family, gender ... Eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıran dezavantajları; sosyo-ekonomik düzey, aile, cinsiyet, yaşanılan coğrafi bölgenin özellikleri ve ... Copyright of Electronic Journal of Social Sciences is the property of Electronic Journal of Social Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Bologna Süreci: Uygulama veya Uygulayamama.

 • Source: Journal of Higher Education & Science / Yüksekögretim ve Bilim Dergisi; dec2012, Vol. 2 Issue 3, p137-141, 5p

Record details

×
Academic Journal

MODERN ORİENTATIONS IN TEACHING TURKİSH AS A FOREIGN LANGUAGE: EXAMPLE OF MOSTAR.

 • Source: International Journal of Language Academy; Mar2018, Vol. 6 Issue 1, p328-336, 9p

Record details

×
 • 1-10 of  20 results for "Student-Centered Learning"