Search Results

Filter
  • 1-10 of  101 results for "Project-based Learning and Assessment"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Öğrenme Yaklaşımına, Öz-Yeterlik ve Bilgi Düzeyine Etkisi.

  • Source: Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education; 2020, Vol. 14 Issue 1, p761-786, 26p

Record details

×
Academic Journal

Karakter ve Değerler Eğitimi Dersinin Proje Tabanlı Öğrenmeye Göre Düzenlenmesi.

  • Source: Ondokuz Mayis University Journal of Education; 2020, Vol. 39 Issue 2, p360-384, 25p

Record details

×
Academic Journal

Çevrim İçi Bir Öğrenme Ortamı Olarak eTwinning Platformuna İlişkin Öğretmenlerin Görüş ve Değerlendirmeleri.

  • Source: Cumhuriyet International Journal of Education; Mar2021, Vol. 10 Issue 1, p1-22, 22p

Record details

×
Academic Journal

Experiences of prospective social studies teachers in project-based values education.

  • Source: Pegem Journal of Education & Instruction / Pegem Egitim ve Ögretim; dec2020, Vol. 10 Issue 4, p1001-1036, 36p

Record details

×
Academic Journal

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ.

  • Source: International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. Aug2017, Vol. 8 Issue 28, pDCXVIII-DCXXXIII. 16p.

  • Abstract: Environmental pollution is at the beginning of today's problems. It has become a necessity to educate environmentally sensitive individuals to ensure that future generations live ... Çevre kirliliği günümüz sorunlarının başında gelmektedir. Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaş... Copyright of International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi is the property of International Journal of Eurosia Social Sciences / Uluslararasi ...

Record details

×
  • 1-10 of  101 results for "Project-based Learning and Assessment"