Search Results

Filter
  • 1-5 of  5 results for "Project-based Learning and Assessment"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Wpływ innowacyjnego przywództwa na innowacyjność jednostek ochrony zdrowia w kontekście zarządzania wiedzą.

Subjects: *Talent management; *Knowledge management; *Leadership

  • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2022, Vol. 146/147 Issue 3/4, p71-94. 24p.

  • Abstract: Organizations devoid of creativity and innovation will not survive the test of time. It is for this reason that they are constantly seeking ways of ... Organizacje bez kreatywności i innowacji nie przetrwają próby czasu. W obliczu zmieniającego się środowiska, w dobie wzrostu cyfryzacji, innowacje zapewniają organizacji elastyczność ...

Record details

×
Academic Journal

IDENTYFIKACJA KRYTYCZNYCH CZYNNIKÓW SUKCESU (CSFS) ZA POMOCĄ MACIERZY ISTOTNOŚCI-STEROWALNOŚCI (RELEVANCE-MANAGEABILITY MATRIX) NA PRZYKŁADZIE FIRM SEKTORA TRANSPORTU LĄDOWEGO.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2016, Issue 442, p304-316. 13p.

  • Abstract: Land transport sector is a very important area of the economy, particularly in Poland (5.7% of GDP). The aim of this article is to identify the ... Sektor transportu lądowego jest bardzo istotnym obszarem gospodarki, zwłaszcza w Polsce (5,7% PKB). Celem artykułu jest zidentyfikowanie krytycznych czynników sukcesu w polskich ...

Record details

×
Academic Journal

ZARZĄDZANIE PROCESOWE W RAMACH FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW SIECIOWYCH.

  • Source: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 117, p369-388. 20p.

  • Abstract: Currently, network entities (eg. corporations, retail chain stores, public hospitals, etc.) are looking for new solutions and concepts enabling the system to increase operational efficiency ... Obecnie podmioty sieciowe (np. korporacje, sieci sklepów handlowych, szpitali publicznych itd.) poszukują nowych rozwiązań oraz koncepcji systemowych umożliwiających podniesienie efektywność dział...

Record details

×
Academic Journal

Główne koncepcje i kierunki badań w obszarze zarządzania projektami - próba systematyzacji.

  • Source: Journal Economy & Management / Czasopismie Ekonomia i Zarządzanie. 2016, Issue 4, p43-58. 16p.

Record details

×
  • 1-5 of  5 results for "Project-based Learning and Assessment"