Search Results

Filter
 • 1-7 of  7 results for "Project-based Learning and Assessment"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ KOKYBĖ TECHNOLOGIJŲ KAITOS SĄLYGOMIS.

 • Source: Quality of Higher Education; 2008, Vol. 5, p74-93, 20p, 2 Diagrams, 2 Charts

Record details

×
Academic Journal

DĖSTYMAS INTERNETU: TYRIMAIS PAGRĮSTOS GAIRĖS AKADEMINIAM PERSONALUI.

 • Source: Quality of Higher Education; 2008, Vol. 5, p54-73, 20p

Record details

×
Academic Journal

Universiteto katedros organizacinės žinios, reikalingos studijų veiklai.

 • Source: Social Sciences (1392-0758). 2010, Vol. 68 Issue 2, p16-25. 10p. 1 Diagram.

Record details

×
Academic Journal

ŽINIŲ TEIKIMAS PAGAL POREIKIUS VISUOMENINIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMO SEKTORIAUS DALYVIAMS.

Subjects: *Decision making; *Government ownership; Public buildings

 • Source: Technological and Economic Development of Economy. 2007, Vol. 13 Issue 1, p47-55. 9p. 1 Black and White Photograph, 3 Diagrams.

 • Abstract: The aim of this article is to describe decision making groups participating in the process of public buildings refurbishment, to identify their needs of knowledge ... Šio straipsnio tikslas -- nustatyti, kokios sprendimus priimančios grupės dalyvauja visuomeninių pastatų atnaujinimo procese, kokios žinios apie pastatų atnaujinimo procesą reikalingos kiekvienai grupei, ...

Record details

×
Academic Journal

GROŽIO TERAPIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS LIETUVOJE: GROŽIO TERAPEUTO KOMPETENCIJŲ GRUPĖS.

 • Source: Bridges / Tiltai. 2015, Vol. 72 Issue 3, p149-160. 12p.

 • Abstract: The article analyzes the specifics of the beauty therapist work. The article discusses the beauty therapist training in Lithuania, describes the required personal qualities and ... Straipsnyje analizuojama grožio terapeuto veiklos specifika, apibrėžiamos specialiosios kompetencijos, ugdomos studijuojant grožio terapiją, aptariamas grožio terapeuto rengimas Lietuvoje, apibūdinamos grož... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
Academic Journal

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI KARINĖSE ORGANIZACIJOSE: VADYBOS TOBULINIMAS.

 • Source: Public Administration (16484541). 2014, Vol. 2 Issue 42, p84-96. 13p.

 • Abstract: Prerequisites for the evaluation of human resource concept in National Defense System is inadequate fir modern needs. It is becoming increasingly apparent need for new ... Susiklosčiusi Krašto apsaugos sistemos žmogiškųjų išteklių vertinimo samprata yra neadekvati šiuolaikiniam poreikiui, todėl vis labiau ryškėja naujo ...

Record details

×
 • 1-7 of  7 results for "Project-based Learning and Assessment"