Search Results

Filter
  • 1-2 of  2 results for "Project-based Learning and Assessment"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ŽINIŲ TEIKIMAS PAGAL POREIKIUS VISUOMENINIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMO SEKTORIAUS DALYVIAMS.

Subjects: *Decision making; *Government ownership; Public buildings

  • Source: Technological & Economic Development of Economy. 2007, Vol. 13 Issue 1, p47-55. 9p. 1 Black and White Photograph, 3 Diagrams.

  • Abstract: The aim of this article is to describe decision making groups participating in the process of public buildings refurbishment, to identify their needs of knowledge ... Šio straipsnio tikslas -- nustatyti, kokios sprendimus priimančios grupės dalyvauja visuomeninių pastatų atnaujinimo procese, kokios žinios apie pastatų atnaujinimo procesą reikalingos kiekvienai grupei, ...

Record details

×
Academic Journal

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI KARINĖSE ORGANIZACIJOSE: VADYBOS TOBULINIMAS.

  • Source: Public Administration (16484541). 2014, Vol. 2 Issue 42, p84-96. 13p.

  • Abstract: Prerequisites for the evaluation of human resource concept in National Defense System is inadequate fir modern needs. It is becoming increasingly apparent need for new ... Susiklosčiusi Krašto apsaugos sistemos žmogiškųjų išteklių vertinimo samprata yra neadekvati šiuolaikiniam poreikiui, todėl vis labiau ryškėja naujo ...

Record details

×
  • 1-2 of  2 results for "Project-based Learning and Assessment"