Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları.

Subjects: *QUANTITATIVE research; *MOBILE learning; *STUDENT attitudes

  • Source: Sirnak University Journal of Divinity Faculty / Sirnak Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi. 2020, Vol. 11 Issue 24, p311-324. 14p.

  • Abstract: In this study, it is aimed to examine the attitudes of students studying at Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Theology towards ... Bu araştırma, İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin mobil öğrenme teknolojilerine yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğ... Copyright of Sirnak University Journal of Divinity Faculty / Sirnak Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi is the property of Sirnak University, Journal of Divinity Faculty / ...

Record details

×
Academic Journal

Eğitimde Akıllı Telefon Uygulaması Kullanımı.

  • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; Apr2021, Vol. 22 Issue 1, p542-570, 29p

Record details

×
Academic Journal

Üniversite Öğrencilerinin Salgın Dönemi Uzaktan Eğitim Deneyimleri: Ordu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Besyo Örneği.

  • Source: Journal of Social Sciences Research / Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi. tem2021, Vol. 11 Issue 2, p533-548. 16p.

Record details

×
Academic Journal

ÇOK KATMANLI OKURYAZARLIK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.

  • Source: Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) / Eğitimde Kuram ve Uygulama; nis2013, Vol. 9 Issue 2, p133-151, 19p

Record details

×
Academic Journal

Implementation of Malaysian Hand Signal Codes into Applications for the Hearing Impaired.

  • Source: Asian Journal of Instruction / Asya Öğretim Dergisi; 2019, Vol. 7 Issue 1, p54-63, 10p

Record details

×
Academic Journal

3 BOYUTLU DİJİTAL ORTAMDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ.

  • Source: Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education / Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF); 2017, Vol. 14 Issue 1, p213-222, 10p

Record details

×
Academic Journal

Türkiye'de Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklikle İlgili Yapılan Tezlerin İncelenmesi.

  • Source: Journal of Social Sciences Research / Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi. mar2021, Vol. 11 Issue 1, p263-279. 17p.

Record details

×
  • 1-10 of  18 results for "Mobile Learning"