Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

XI. KALKINMA PLANI'NDA EĞİTİM POLİTİKALARI: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Source: International Journal of Economic & Administrative Studies. 2023, Issue 41, p36-48. 13p.

 • Abstract: Development plans are one of the political tools that shape the education approaches of countries. In recent years, researchers and policy-Kalkınma planları ülkelerin eğitim yaklaşımlarını biçimlendiren politik araçlardan biridir. Son yıllarda araştırmacılar ve politika yapı... Copyright of International Journal of Economic & Administrative Studies is the property of International Journal of Economics & Administrative Studies and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Kalkınma Planları Temelinde Yükseköğretim Politika ve Hedefleri.

 • Source: Journal of Higher Education / Yüksekögretim Dergisi; ara2022, Vol. 12 Issue 3, p437-449, 13p

Record details

×
Academic Journal

YÜKSEKÖĞRETİM ADASI’NDA ÖĞRENCİLERİN EKONOMİYE KATKILARI: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.

Subjects: *COLLEGE costs; *CHI-squared test; *STATISTICAL samplingNORTHERN Cyprus

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2021, Vol. 17 Issue 4, p1008-1029. 22p.

 • Abstract: The aim of this study is to investigate the contribution of students to the economy in the Turkish Republic of Northern ... Uygulanan bu çalışmada eğitim adası olma vizyonuyla ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören öğrencilerin ekonomiye olan katkı... Copyright of International Journal of Management Economics & Business / Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi is the property of Zonguldak Karaelmas University Journal of ...

Record details

×
Academic Journal

EĞİTİM VE İSTİHDAMIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

 • Source: Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management. Fall2018, Vol. 13 Issue 2, p91-106. 16p.

 • Abstract: Economic growth measured by the periodic increase in per capita real gross domestic product is the fundamental indicator of standard of living in a country. ... Kişi başı reel gayri safi yurtiçi hasılada dönemsel artış olarak tanımlanan ekonomik büyüme, ülkelerin zenginliğinin ve refahı... Copyright of Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management is the property of Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Yükseköğretimde Şeffaflık ve Özerklik Algısı: İstanbul İli Vakıf Üniversiteleri Örneği.

 • Source: Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE); 2020, Vol. 21 Issue 1, p410-440, 31p

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE VE AVUSTURYA EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

 • Source: Journal of Turkish Educational Sciences; 2008, Vol. 6 Issue 3, p545-559, 15p

Record details

×
Academic Journal

Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarında Öz-düzenlemeli Öğrenme Neden Yer Almalıdır?

 • Source: Journal of Gifted Education Research; 2014, Vol. 2 Issue 1, p23-41, 19p

Record details

×
 • 1-10 of  31 results for "Maker Education"