Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

YÜKSEKÖĞRETİM ADASI’NDA ÖĞRENCİLERİN EKONOMİYE KATKILARI: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.

Subjects: *COLLEGE costs; *CHI-squared test; *STATISTICAL samplingNORTHERN Cyprus

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2021, Vol. 17 Issue 4, p1008-1029. 22p.

  • Abstract: The aim of this study is to investigate the contribution of students to the economy in the Turkish Republic of Northern ... Uygulanan bu çalışmada eğitim adası olma vizyonuyla ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören öğrencilerin ekonomiye olan katkı... Copyright of International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi is the property of Zonguldak Karaelmas University Journal of ...

Record details

×
Academic Journal

Yükseköğretimde Şeffaflık ve Özerklik Algısı: İstanbul İli Vakıf Üniversiteleri Örneği.

  • Source: Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE); 2020, Vol. 21 Issue 1, p410-440, 31p

Record details

×
Academic Journal

EĞİTİM VE İSTİHDAMIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

  • Source: Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management. Fall2018, Vol. 13 Issue 2, p91-106. 16p.

  • Abstract: Economic growth measured by the periodic increase in per capita real gross domestic product is the fundamental indicator of standard of living in a country. ... Kişi başı reel gayri safi yurtiçi hasılada dönemsel artış olarak tanımlanan ekonomik büyüme, ülkelerin zenginliğinin ve refahı... Copyright of Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management is the property of Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE VE AVUSTURYA EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

  • Source: Journal of Turkish Educational Sciences; 2008, Vol. 6 Issue 3, p545-559, 15p

Record details

×
Academic Journal

Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarında Öz-düzenlemeli Öğrenme Neden Yer Almalıdır?

  • Source: Journal of Gifted Education Research; 2014, Vol. 2 Issue 1, p23-41, 19p

Record details

×
Academic Journal

2023 Eğitim Vizyon Belgesine İlişkin Öğretmen Algısı.

  • Source: Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education / Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF); Oct2019, Vol. 16 Issue 2, p130-155, 26p

Record details

×
Academic Journal

Atatürk'ün Söylev ve Demeçlerinde Eğitim.

  • Source: Ilkogretim Online; 2015, Vol. 14 Issue 3, p1029-1043, 15p

Record details

×
  • 1-10 of  28 results for "Maker Education"