Search Results

Filter
  • 1-4 of  4 results for "Maker Education"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO REIKŠMĖ KULTŪRINIO TURIZMO PLĖTRAI.

  • Source: Regional Formation & Development Studies. 2017, Vol. 3 Issue 23, p186-202. 17p.

  • Abstract: This article offers analysis of the interaction of cultural tourism and ethnic culture, the need for education in this field, the ... Straipsnyje nagrinėjama kultūrinio turizmo sąveika su etnine kultūra, su tuo susijusio švietimo poreikis, būklė ir plėtros galimybės Lietuvoje, ...

Record details

×
Academic Journal

MOKINIŲ TEIGIAMO POŽIŪRIO Į GAMTAMOKSLINIUS DALYKUS FORMAVIMOSI EDUKACINIAI VEIKSNIAI.

  • Source: Pedagogy Studies / Pedagogika; 2012, Issue 105, p32-39, 8p, 1 Diagram, 7 Charts

Record details

×
Academic Journal

PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS LIETUVOJE TEORINĖS IR POLITINĖS PRIELAIDOS.

  • Source: Vocational Education: Research & Reality; 2007, Issue 13, p226-241, 16p

Record details

×
Academic Journal

Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: švietimo, darbo ir užimtumo politikos aspektas.

Subjects: *LABOR market; *SOCIOCULTURAL factors; *LABOR supply

  • Source: Public Policy & Administration / Viesoji Politika ir Administravimas. 2013, Vol. 12 Issue 1, p108-119. 12p.

  • Abstract: The transition from education to the labor market are caused by multiple interacting and subjective, as well as structural factors, such ... Perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką yra sąlygojamas daugelio tarpusavyje sąveikaujančių subjektyvių ir struktūrinių veiksnių, t. y. specifinio šalies sociokultū... Copyright of Public Policy & Administration / Viesoji Politika ir Administravimas is the property of Mykolas Romeris University and its content may not be copied or ...

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for "Maker Education"