Search Results

Filter
  • 1-4 of  4 results for "Maker Education"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Onderwys, die weg na lewenskwaliteit -- die optimale realisering van die reg op lewe.

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. mar2015, Vol. 55 Issue 1, p62-74. 13p.

  • Abstract: Against the background of the aims as expressed in the Constitution of the Republic of South Africa, namely to improve the quality of life of ... Die gekompliseerdheid van die reg op lewe word teen die agtergrond van die doelwitte van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, naamlik om die ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Geesteswetenskap in 'n geeslose omgewing? 'n Besinning oor die hedendaagse universiteit en die verwaarlosing van sy opvoedingstaak.

Subjects: *HUMANITIES; *THOUGHT & thinking; *UNIVERSITIES & colleges

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Mar2012, Vol. 52 Issue 1, p121-129. 9p.

  • Abstract: Over the past few decades vocational training has increasingly become the norm within our universities. This, together with the demand for democratisation and "social" equality, ... Aan die hedendaagse universiteite het beroepsopleiding toenemend die norm geword. Dit, tesame met die eis om "demokratisering" en "maatskaplike" gelykheid, het die klassieke ideaal van ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Die dissiplinedilemma in post-apartheid Suid-Afrikaanse hoërskole: 'n kwalitatiewe ontleding.

Subjects: *SCHOOL discipline; *SCHOOL administration; *HIGH school environmentSOUTH Africa

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. sep2007, Vol. 47 Issue 3, p301-319. 19p. 1 Chart.

  • Abstract: The democratization of South Africa in 1994, which hugely impacted on the social, economic and political sectors, subsequently led to far-reaching changes in the Die demokratiseringsproses in Suid-Afrika wat in 1994 beslag gekry het, het 'n geweldige impak op sosiale, ekonomiese en politieke terrein gehad. Hierdie impak het onvermydelik uitgekring ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Theologische bijdragen voor leraarschap.

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jun2019, Vol. 59 Issue 2, p203-215. 13p.

  • Abstract: A secondary school curriculum is not only about the content and the learning of the students, but also about the teacher behavior. I assess which ... Een schoolcurriculum gaat niet alleen over de inhoud en het leren van de leerlingen, maar ook over het handelen van de docent. In het essay ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for "Maker Education"