Search Results

Filter
 • 1-10 of  10 results for "Habits of Mind"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Okuma Eğitiminde Çevre Faktörü.

 • Source: Eurasian Journal of Educational Research (EJER); Jul2006, Issue 24, p161-170, 10p

Record details

×
Academic Journal

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.

Subjects: *READING interests; *COLLEGE students; *STUDENT attitudesMANISA (Turkey); TURKEY

 • Source: Journal of Academic Studies. may-jul2012, Vol. 14 Issue 53, p15-26. 12p.

 • Abstract: The purpose of the present study is to determine the level of reading habits of students attending the Faculty of Bu çalışmanın amacı, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi'ne devam eden öğrencilerin okuma alışkanlıkları düzeyini ... Copyright of Journal of Academic Studies is the property of Journal of Academic Studies and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları.

 • Source: Erzincan University Journal of Education Faculty / Erzincan Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi; Aug2020, Vol. 22 Issue 2, p550-572, 23p

Record details

×
Academic Journal

KUR’ÂN’A GÖRE İNSAN ŞAHSİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER.

Subjects: *PERSONALITY; *ISLAM; *HUMAN behaviorQUR'AN

 • Source: Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi. 2012, Issue 25, p1-24. 24p.

 • Abstract: The human personality is shaped by genetical factors at birth, the environment he/she lives in and family education. Every human ... İnsanın şahsiyeti doğuştan getirdiği genetik faktörler ve yaşadığı çevre, aile eğitimi ile şekillenir. Her insanın özellikleri, istekleri ... Copyright of Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi is the property of Sakarya University, Faculty of Theology ...

Record details

×
Academic Journal

Eğitimde Akıllı Telefon Uygulaması Kullanımı.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; Apr2021, Vol. 22 Issue 1, p542-570, 29p

Record details

×
Academic Journal

Eğitimde Acil Bir Dönüşüm: COVID-19 Pandemisi Döneminde Çevrim İçi Ders Alan Üniversite Öğrencilerinin Stres Algıları ve Görüşleri.

 • Source: Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education / Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF); Oct2020, Vol. 17 Issue 2, p222-242, 21p

Record details

×
Academic Journal

Kelîle ve Dimne'deki Etik Unsurlar; Bu Unsurların Ahlâk Eğitimi Bakımından Önemi.

 • Source: Kastamonu Education Journal / Kastamonu Eğitim Dergisi; Nov2019, Vol. 27 Issue 6, p2767-2779, 13p

Record details

×
Academic Journal

MODERN ORİENTATIONS IN TEACHING TURKİSH AS A FOREIGN LANGUAGE: EXAMPLE OF MOSTAR.

 • Source: International Journal of Language Academy; Mar2018, Vol. 6 Issue 1, p328-336, 9p

Record details

×
Academic Journal

Öğrenme ve Bilgi İlişkisi.

 • Source: Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF); 2009, Vol. 29 Issue 1, p173-190, 18p

Record details

×
 • 1-10 of  10 results for "Habits of Mind"