Search Results

Filter
 • 1-10 of  78 results for "Gamification in learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Hemşirelik Öğrencileri için Geliştirilen COVID-19 Oyunlaştırılmış E-Öğrenme Modülünün Geliştirilme Basamakları.

 • Source: SDU Journal of Health Science Institute / SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7/1/2022, Vol. 13 Issue 3, p551-558. 8p.

 • Abstract: The interest in e-learning modules, which is one of the online teaching methods, has increased during the pandemic process. This ... Pandemi sürecinde çevrimiçi öğretim yöntemlerinden biri olan e-öğrenme modüllerine olan ilgi artmıştır. Bu makalenin amacı hemşirelik öğrencileri ... Copyright of SDU Journal of Health Science Institute / SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi is the property of Suleyman Demirel University, Health Sciences Institute ...

Record details

×
Academic Journal

MUHASEBE EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMA: DİJİTAL OYUN TABANLI ÖĞRENME.

Subjects: *Schools; Educational games; Visual learning

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p331-352. 22p.

 • Abstract: The 21st century children and youngsters who are at the center of technology and make it a part of their lives are called "digital natives" ... Teknolojinin odağında olan ve kendilerini bildikleri anda teknolojiyle tanışıp onu yaşamlarının bir parçası haline getiren 21. yy. çocukları ve genç...

Record details

×
Academic Journal

MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUNLAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ.

Subjects: *STUDENT attitudes; *CONTROL groups; *ACADEMIC achievement testing

 • Source: International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. eyl2023, Vol. 14 Issue 53, p1066-1081. 16p.

 • Abstract: The main aim of this study is to examine the impact of gamification activities conducted through the Wordwall.net platform on ... Bu çalışmanın temel amacı, ortaokul matematik dersinde Wordwall.net platformuyla gerçekleştirilen oyunlaştırma etkinliklerinin öğrenci başarısı ve tutumları ü... Copyright of International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi is the property of International Journal of Eurosia Social Sciences / Uluslararasi ...

Record details

×
Academic Journal

Kabul Arzusu Aracılığında Oyun Deneyiminin Örgütsel Öğrenme Kapasitesine Etkisi.

 • Source: Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches / İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi; Jan-Mar2022, Vol. 11 Issue 1, p227-252, 26p

Record details

×
Academic Journal

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA OYUNLAŞTIRMA.

 • Source: Journal of Educational Sciences & Practices; Jun2015, Vol. 14 Issue 27, p83-102, 20p

Record details

×
Academic Journal

Eğitimde Oyunlaştırma: Araştırma Eğilimleri.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; agu2014, Vol. 15 Issue 2, p315-333, 19p

Record details

×
Academic Journal

Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUO) Ortamlarında Oyunlaştırma Unsurlarının Kullanımı.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; 2022 Special Issue, Vol. 23, p1389-1428, 40p

Record details

×
Academic Journal

Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUO) Ortamlarında Oyunlaştırma Unsurlarının Kullanımı.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; Dec2021, Vol. 22 Issue 3, p1389-1428, 40p

Record details

×
Academic Journal

Sınıf Cevap Sistemleri için Oyunlaştırma Aracı: Kahoot!

 • Source: Hacettepe University Journal of Education; 2020, Vol. 35 Issue 3, p480-488, 9p

Record details

×
 • 1-10 of  78 results for "Gamification in learning"