Search Results

Filter
 • 1-10 of  22 results for "Gamification in learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Grywalizacja w e-learningu. Gra strategiczna on-line Akademii PARP „Gwiezdne szkolenia".

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2015, Vol. 103 Issue 2, p77-89. 13p.

 • Abstract: This gamification case study is based on the use of an educational game and applies to a PARP Academy project, the ... Studium przypadku grywalizacji opartej na wykorzystaniu gry edukacyjnej dotyczy projektu Akademia PARP - największego polskiego projektu e-learning typu MOOC, ...

Record details

×
Academic Journal

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE E-LEARNING W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

 • Source: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. 2015, Issue 76, p18-31. 14p.

 • Abstract: The demand of education touches still growing part of society. That implies the necessity to create still more effective and motivating teaching methods. Lowering the ... Rosnąca potrzeba kształcenia społeczeństwa niesie ze sobą konieczność tworzenia wciąż bardziej efektywnych i motywujących metod nauczania. Obniżenie kosztów ... Copyright of Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management is the property of Polish Society ...

Record details

×
Academic Journal

Gamifikacja w procesie wprowadzania nowych technologii informatycznych do organizacji jako zadanie specjalistów HR.

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2018, Vol. 124 Issue 5, p27-44. 18p.

 • Abstract: Analysis of the roles of HR managers in contemporary, innovative organizations indicates their new emerging functions as process innovators and new technology propagators. New information ... Analizując role menedżerów HR we współczesnych, innowacyjnych organizacjach, wskazuje się na potrzebę podjęcia przez nich funkcji innowatora procesów i ...

Record details

×
Academic Journal

GRYWALIZACJA JAKO METODA ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI JAKOŚCIOWYCH BADAŃ RYNKU.

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 525, p272-283. 12p.

 • Abstract: Gamification is one of the most rapidly growing trends in marketing worldwide. Game mechanics to increase consumer's engagement is commonly used ... Grywalizacja to jeden z najszybciej rosnących trendów w światowym marketingu - użycie mechanizmów gier do zwiększenia zaangażowania konsumenta jest ...

Record details

×
Academic Journal

O przydatności grywalizacji jako potencjalnego narzędzia w systemach motywacyjnych dla handlowców.

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2018, Vol. 120 Issue 1, p113-138. 26p.

 • Abstract: Gamification as a use of game mechanisms for motivation in nongame contexts has increased in popularity over the years and is ... Grywalizacja jest od kilku lat jednym z modniejszych tematów w zarządzaniu, a wykorzystywanie mechanizmów gier do realizacji praktycznych celów zarządzania ...

Record details

×
Academic Journal

Gamifikacja - tymczasowy trend czy długofalowa strategia?

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2015, Vol. 103 Issue 2, p123-132. 10p.

 • Abstract: Gamification is a term that defines the use of game-design mechanisms in spheres not related to games or entertainment. The concept ... Grywalizacja (gamification) to termin określający wykorzystanie mechanizmów projektowania gier w sferach nie związanych z grami lub rozrywką. ...

Record details

×
Academic Journal

Grywalizacja w rekrutacji - pytania sytuacyjne w formie gry jako pomysł na urozmaicenie procesów selekcji kandydatów.

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2017, Vol. 115 Issue 2, p164-177. 14p.

 • Abstract: Giving special emphasis to recruitment, the article describes possible applications of gamification in HRM processes. A prototype selection tool (application) that ... W artykule opisano możliwe zastosowania grywalizacji w procesach ZZL ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji. Następnie scharakteryzowano prototyp narzędzia selekcyjnego (aplikacji), wykorzystują...

Record details

×
Academic Journal

Motywowanie do rozwoju z zastosowaniem grywalizacji.

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2015, Vol. 104/105 Issue 3/4, p57-80. 24p.

 • Abstract: The paper defines the concept of gamification. Gamification is characterized as an incentive tool, edutainment, and organizational ... W artykule zdefiniowano pojęcie, grywalizacja" (gamification). Scharakteryzowano grywalizację jako narzędzie motywowania, edutainment oraz innowację organizacyjną w sektorze publicznym. Dokonano ...

Record details

×
Academic Journal

Sześć kroków wprowadzania gamifikacji do praktyk ZZL.

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2015, Vol. 103 Issue 2, p49-63. 15p.

 • Abstract: Gamification is winning ever-greater popularity and the number of projects in various areas of organizational management being launched is growing with ... Gamifikacja zdobywa coraz większą popularność, a wraz z nią rośnie liczba uruchamianych projektów w różnych obszarach zarządzania organizacją. Jak wszystkie ...

Record details

×
 • 1-10 of  22 results for "Gamification in learning"