Search Results

Filter
 • 1-10 of  26 results for "Gamification in learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ES CAPE ROOM NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO.

 • Source: Neofilolog; 2022, Vol. 59 Issue 2, p58-75, 18p

Record details

×
Academic Journal

Grywalizacja w e-learningu. Gra strategiczna on-line Akademii PARP „Gwiezdne szkolenia".

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2015, Vol. 103 Issue 2, p77-89. 13p.

 • Abstract: This gamification case study is based on the use of an educational game and applies to a PARP Academy project, the ... Studium przypadku grywalizacji opartej na wykorzystaniu gry edukacyjnej dotyczy projektu Akademia PARP - największego polskiego projektu e-learning typu MOOC, ...

Record details

×
Academic Journal

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE E-LEARNING W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

 • Source: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. 2015, Issue 76, p18-31. 14p.

 • Abstract: The demand of education touches still growing part of society. That implies the necessity to create still more effective and motivating teaching methods. Lowering the ... Rosnąca potrzeba kształcenia społeczeństwa niesie ze sobą konieczność tworzenia wciąż bardziej efektywnych i motywujących metod nauczania. Obniżenie kosztów ... Copyright of Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management is the property of Polish Society ...

Record details

×
Academic Journal

Gry dydaktyczne – gamifikacja w edukacji środowiskowej.

Subjects: *ATTITUDE change (Psychology); *ENVIRONMENTAL education; *INFORMATION technology

 • Source: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 2019, Issue 2/3, p15-24. 10p.

 • Abstract: The article points out contemporary environmental problems, the progressing climate catastrophe and more effective methods of shaping attitudes concerning appropriate activities in the natural environment. ... W artykule wskazano na współczesne problemy środowiska, postępującą katastrofę klimatyczną oraz efektywniejsze metody kształtowania postaw, dotyczące właściwych dział... Copyright of Edukacja Biologiczna i Środowiskowa is the property of Educational Research Institute and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

GRYWALIZACJA JAKO METODA ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI JAKOŚCIOWYCH BADAŃ RYNKU.

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 525, p272-283. 12p.

 • Abstract: Gamification is one of the most rapidly growing trends in marketing worldwide. Game mechanics to increase consumer's engagement is commonly used ... Grywalizacja to jeden z najszybciej rosnących trendów w światowym marketingu - użycie mechanizmów gier do zwiększenia zaangażowania konsumenta jest ...

Record details

×
Academic Journal

Gamifikacja w procesie wprowadzania nowych technologii informatycznych do organizacji jako zadanie specjalistów HR.

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2018, Vol. 124 Issue 5, p27-44. 18p.

 • Abstract: Analysis of the roles of HR managers in contemporary, innovative organizations indicates their new emerging functions as process innovators and new technology propagators. New information ... Analizując role menedżerów HR we współczesnych, innowacyjnych organizacjach, wskazuje się na potrzebę podjęcia przez nich funkcji innowatora procesów i ...

Record details

×
Academic Journal

Gry dydaktyczne – gamifikacja w edukacji środowiskowej.

Subjects: *ATTITUDE change (Psychology); *ENVIRONMENTAL education; *INFORMATION technology

 • Source: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 2019, Issue 2/3, p15-24. 10p.

 • Abstract: The article points out contemporary environmental problems, the progressing climate catastrophe and more effective methods of shaping attitudes concerning appropriate activities in the natural environment. ... W artykule wskazano na współczesne problemy środowiska, postępującą katastrofę klimatyczną oraz efektywniejsze metody kształtowania postaw, dotyczące właściwych dział... Copyright of Edukacja Biologiczna i Środowiskowa is the property of Educational Research Institute and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

O przydatności grywalizacji jako potencjalnego narzędzia w systemach motywacyjnych dla handlowców.

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2018, Vol. 120 Issue 1, p113-138. 26p.

 • Abstract: Gamification as a use of game mechanisms for motivation in nongame contexts has increased in popularity over the years and is ... Grywalizacja jest od kilku lat jednym z modniejszych tematów w zarządzaniu, a wykorzystywanie mechanizmów gier do realizacji praktycznych celów zarządzania ...

Record details

×
Academic Journal

Gamifikacja - tymczasowy trend czy długofalowa strategia?

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2015, Vol. 103 Issue 2, p123-132. 10p.

 • Abstract: Gamification is a term that defines the use of game-design mechanisms in spheres not related to games or entertainment. The concept ... Grywalizacja (gamification) to termin określający wykorzystanie mechanizmów projektowania gier w sferach nie związanych z grami lub rozrywką. ...

Record details

×
 • 1-10 of  26 results for "Gamification in learning"