Search Results

Filter
  • 1-4 of  4 results for "Gamification in learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI DVOU VÝUKOVÝCH METOD: PROBLÉMOVÉ METODY ZALOŽENÉ NA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH A METODY UČENÍ S ÚČASTÍ PROŽITKU NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ STUDENTŮ DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU ANATOMIE REALIZOVANÉHO ZEJMÉNA ONLINE.

Subjects: *BLENDED learning; *EXPERIENTIAL learning; *LONG-term memoryOSTRAVSKA univerzita v Ostrave

  • Source: Ceska Antropologie. 2021, Vol. 71 Issue 2, p8-13. 6p.

  • Abstract: The importance of implementing a changing approach to anatomical teaching to obtain best student knowledge is discussed as well as introduction of blended or online Důležitost změny v přístupu k výuce anatomie za účelem zlepšení znalostí studentů v oboru anatomie se široce diskutuje a ... Copyright of Ceska Antropologie is the property of Czech Anthropological Society and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

APLIKÁCIA NOVÝCH TRENDOV RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V ORGANIZÁCII.

Subjects: *PERSONNEL management; *HOME offices; *EMPLOYER branding (Marketing)

  • Source: Young Science / Mladá Veda. 2023, Vol. 11 Issue 1, p136-155. 20p.

  • Abstract: The paper deals with the application of new human resources management trends in the organization. The choice of the topic is accompanied by topicality and ... Príspevok sa zaoberá aplikáciu nových trendov riadenia ľudských zdrojov v organizácii. Výber témy je sprevádzaný aktuálnosť... Copyright of Young Science / Mladá Veda is the property of Vydavatelstvo Universum and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for "Gamification in learning"