Search Results

Filter
 • 1-10 of  183 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Collaborative Online Learning in the Cultural Context of South East Asia: A Systematic Review.

 • Source: Hacettepe University Journal of Education; 2021, Vol. 36 Issue 2, p489-508, 20p

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ.

Subjects: *MIDDLE school student attitudes; *GROUP work in education; *MIDDLE school students

 • Source: Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p173-186. 14p.

 • Abstract: Cooperative learning is one of the most innovative and popular methods of learning for today's century İşbirlikli öğrenme, günümüz yüzyıl öğrencileri için öğrenmenin en yenilikçi ve popüler yöntemlerinden biridir. Her türlü öğ... Copyright of Ekev Academic Review is the property of Ekev Academic Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Kampüs Öğrencilerinin Eşzamanlı Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar.

 • Source: Journal of Theory & Practice in Education (JTPE); Sep2018, Vol. 14 Issue 3, p276-291, 16p

Record details

×
Academic Journal

SOSYOBİLİMSEL KONULARDA ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİYİ ANLAMA BİLGİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Subjects: *STUDENT teachers; *SCIENCE teachers; *TEACHER education

 • Source: Ekev Academic Review. guz2019, Vol. 23 Issue 80, p263-301. 39p.

 • Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of argument-based learning applications on the development of preservice science teachers' Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konularda öğrenciyi anlama bilgilerinin gelişimine argümantasyona dayalı öğrenme uygulamalarını... Copyright of Ekev Academic Review is the property of Ekev Academic Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Sanal Öğrenme Ortamlarında Sosyal Model Olarak Eğitsel Arayüz Ajanları.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; ara2011, Vol. 12 Issue 4, p243-264, 22p

Record details

×
Academic Journal

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA OYUNLAŞTIRMA.

 • Source: Journal of Educational Sciences & Practices; Jun2015, Vol. 14 Issue 27, p83-102, 20p

Record details

×
Academic Journal

ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ARGÜMANTASYON ORTAMINDA OLASILIKSAL TAHMİNLERİNİN İNCELENMESİ.

 • Source: Journal of Social Sciences / Sosyal Bilimler Dergisi. 2016, Issue 24, p906-944. 39p.

 • Abstract: The aim of this study is to examine students' probabilistic thinking, misconceptions in understanding of probability and prediction skills in ... Bu araştırmanın amacı, bilgisayar destekli argümantasyona dayalı öğrenme ortamında öğrencilerin olasılıksal düşünmelerini, kavram yanılgılarını ... Copyright of Journal of Social Sciences / Sosyal Bilimler Dergisi is the property of Adiyaman University, Sosyal Bilimler Enstitusu and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

 • Source: Trakya University Journal of Social Science. Jun2015, Vol. 17 Issue 1, p271-290. 20p.

 • Abstract: The purpose of this research is to determine the effects of web-assisted instruction on academic achievements, attitudes towards the web-based instruction and retention levels of ... Bu araştırmanın amacı, web destekli öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarıları, web tabanlı öğretim tutumları ve hatırda tutma ... Copyright of Trakya University Journal of Social Science is the property of Trakya University, Institute of Social Sciences and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapma ve Sonuçlarının Kullanımında Karşılaştığı Engeller.

 • Source: Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. 2020, Vol. 7 Issue 1, p41-47. 7p. 6 Charts.

 • Abstract: Aim: This study was conducted to determine the obstacles experienced by nursing students in research and use of results. Material and ... Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin araştırma yapma ve sonuçlarının kullanımında karşılaştığı engellerin belirlenmesi amacı... Copyright of Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing is the property of Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal and its content ...

Record details

×
 • 1-10 of  183 results for "Engaging Students in Online Learning"