Search Results

Filter
 • 1-10 of  243 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Collaborative Online Learning in the Cultural Context of South East Asia: A Systematic Review.

 • Source: Hacettepe University Journal of Education; 2021, Vol. 36 Issue 2, p489-508, 20p

Record details

×
Academic Journal

Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUO) Ortamlarında Oyunlaştırma Unsurlarının Kullanımı.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; 2022 Special Issue, Vol. 23, p1389-1428, 40p

Record details

×
Academic Journal

MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUNLAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ.

Subjects: *STUDENT attitudes; *CONTROL groups; *ACADEMIC achievement testing

 • Source: International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. eyl2023, Vol. 14 Issue 53, p1066-1081. 16p.

 • Abstract: The main aim of this study is to examine the impact of gamification activities conducted through the Wordwall.net platform on studentBu çalışmanın temel amacı, ortaokul matematik dersinde Wordwall.net platformuyla gerçekleştirilen oyunlaştırma etkinliklerinin öğrenci başarısı ve tutumları ü... Copyright of International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi is the property of International Journal of Eurosia Social Sciences / Uluslararasi ...

Record details

×
Academic Journal

Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUO) Ortamlarında Oyunlaştırma Unsurlarının Kullanımı.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; Dec2021, Vol. 22 Issue 3, p1389-1428, 40p

Record details

×
Academic Journal

Ulusal Alan Yazında Hemşirelik Öğrencilerinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı: Sistematik Derleme.

 • Source: SDU Journal of Health Science Institute / SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022, Vol. 13 Issue 2, p201-211. 11p.

 • Abstract: Objective: This systematic review study was conducted to examine the use of cooperative learning methods, which is an innovative approach, in ... Amaç: Bu sistematik derleme çalışması, yenilikçi bir yaklaşım olan işbirlikli öğrenme yöntemlerinin hemşirelik eğitiminde kullanımını incelemek ... Copyright of SDU Journal of Health Science Institute / SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi is the property of Suleyman Demirel University, Health Sciences Institute ...

Record details

×
Academic Journal

Kampüs Öğrencilerinin Eşzamanlı Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar.

 • Source: Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) / Eğitimde Kuram ve Uygulama; Sep2018, Vol. 14 Issue 3, p276-291, 16p

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL MAKALELERİN İNCELENMESİ.

Subjects: *MATHEMATICS education; *EDUCATIONAL evaluation; *STUDENT teachersTURKEY

 • Source: International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. haz2023, Vol. 14 Issue 52, p588-608. 21p.

 • Abstract: Concept cartoons are two-dimensional graphical drawings that have proven to be one of today's important learning and teaching strategies in many ... Kavram karikatürü, birçok çalışmada günümüzün önemli öğrenme ve öğretme stratejilerinden birisi olduğunu ispatlamış iki boyutlu grafiksel çizimlerdir. ... Copyright of International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi is the property of International Journal of Eurosia Social Sciences / Uluslararasi ...

Record details

×
Academic Journal

Uzaktan Öğrenmede Telegram Kullanımı.

 • Source: Anadolu University Journal of Social Sciences / Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023, Vol. 23 Issue 2, p437-461. 25p.

 • Abstract: Today, social networks have a significant impact worldwide. The limits that social networks remove in many subjects have a positive effect on meeting the individual's ... Günümüzde sosyal ağlar dünya genelinde önemli bir etkiye sahiptir. Sosyal ağların birçok konuda kaldırdığı sını... Copyright of Anadolu University Journal of Social Sciences / Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi is the property of Anadolu University and its content may not ...

Record details

×
 • 1-10 of  243 results for "Engaging Students in Online Learning"