Search Results

Filter
 • 1-10 of  209 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Collaborative Online Learning in the Cultural Context of South East Asia: A Systematic Review.

 • Source: Hacettepe University Journal of Education; 2021, Vol. 36 Issue 2, p489-508, 20p

Record details

×
Academic Journal

Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUO) Ortamlarında Oyunlaştırma Unsurlarının Kullanımı.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; 2022 Special Issue, Vol. 23, p1389-1428, 40p

Record details

×
Academic Journal

Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUO) Ortamlarında Oyunlaştırma Unsurlarının Kullanımı.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; Dec2021, Vol. 22 Issue 3, p1389-1428, 40p

Record details

×
Academic Journal

Kampüs Öğrencilerinin Eşzamanlı Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar.

 • Source: Journal of Theory & Practice in Education (JTPE); Sep2018, Vol. 14 Issue 3, p276-291, 16p

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ.

Subjects: *MIDDLE school student attitudes; *GROUP work in education; *MIDDLE school students

 • Source: Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p173-186. 14p.

 • Abstract: Cooperative learning is one of the most innovative and popular methods of learning for today's century İşbirlikli öğrenme, günümüz yüzyıl öğrencileri için öğrenmenin en yenilikçi ve popüler yöntemlerinden biridir. Her türlü öğ... Copyright of Ekev Academic Review is the property of Ekev Academic Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Sanal Öğrenme Ortamlarında Sosyal Model Olarak Eğitsel Arayüz Ajanları.

 • Source: Journal of Kirsehir Education Faculty; ara2011, Vol. 12 Issue 4, p243-264, 22p

Record details

×
Academic Journal

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA OYUNLAŞTIRMA.

 • Source: Journal of Educational Sciences & Practices; Jun2015, Vol. 14 Issue 27, p83-102, 20p

Record details

×
Academic Journal

SOSYOBİLİMSEL KONULARDA ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİYİ ANLAMA BİLGİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Subjects: *STUDENT teachers; *SCIENCE teachers; *TEACHER education

 • Source: Ekev Academic Review. guz2019, Vol. 23 Issue 80, p263-301. 39p.

 • Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of argument-based learning applications on the development of preservice science teachers' Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konularda öğrenciyi anlama bilgilerinin gelişimine argümantasyona dayalı öğrenme uygulamalarını... Copyright of Ekev Academic Review is the property of Ekev Academic Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

MOBİL DİL ÖĞRENME OYUNU UYGULAMALARININ TASARIMINDA VE SEÇİMİNDE KULLANILABİLECEK ÖLÇÜTLER ÜZERİNE BİR ALAN TARAMASI ÇALIŞMASI.

Subjects: *MOBILE learning; *DEVELOPMENTAL psychology; *EDUCATIONAL games

 • Source: International Journal of Social Inquiry. Dec2021, Vol. 14 Issue 2, p591-615. 25p.

 • Abstract: Mobile language learning game applications are a fun alternative today, as learners must use digital facilities to support their language skills. ... Günümüzde yabancı dil öğrenicileri, kendi dil becerilerini desteklemek amacıyla dijital imkânlardan çokça faydalanmaktadır. Bu noktada mobil dil öğrenme ... Copyright of International Journal of Social Inquiry is the property of International Journal of Social Inquiry and its content may not be copied or ...

Record details

×
 • 1-10 of  209 results for "Engaging Students in Online Learning"