Search Results

Filter
  • 1-9 of  9 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

SLOVENSKI ŠTUDENTI GEODEZIJE IN INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA.

Subjects: *INFORMATION technology; *COMMUNICATION; *HIGHER educationSLOVENIA

  • Source: Geodetski Vestnik. 2010, Vol. 54 Issue 1, p70-87. 18p.

  • Abstract: The implementation of information and communication technologies (ICT) in university curricula is important for the development of graduates' competences and their preparation for the labour ... Za razvoj kompetenc diplomantov in njihovo pripravo za vstop na trg dela v informacijski družbi je pomembno vključevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ... Copyright of Geodetski Vestnik is the property of Sveza Geodetov Slovenije and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
Academic Journal

Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

  • Source: Razprave in Gradivo - Treaties & Documents. 2019, Issue 83, p67-82. 16p.

Record details

×
Academic Journal

Informacijske kompetence za uporabo interneta v izobraževanju: otrokova pravica v šolah omrežene družbe.

  • Source: Journal of Contemporary Educational Studies / Sodobna Pedagogika; Oct2013, Vol. 64 Issue 3, p38-54, 17p

Record details

×
  • 1-9 of  9 results for "Engaging Students in Online Learning"