Search Results

Filter
  • 1-10 of  10 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS STUDIJŲ PROCESE: PALYGINAMOJI ANALIZĖ.

Subjects: *Information technology; Comparative studies; Distance education

  • Source: Economics & Management. 2012, Vol. 17 Issue 4, p1552-1558. 7p. 3 Diagrams, 1 Chart, 4 Graphs.

  • Abstract: The role of information technologies (IT) is increasingly important today. IT eliminate time and distance limitations and provide students with the ...

Record details

×
Academic Journal

OFICIALAUS IR PASLĖPTO CURRICULUM RAIŠKA AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ EDUKACINĖSE APLINKOSE TAIKANT MOKYMOSI BENDRADARBIAUJANT PRINCIPUS.

  • Source: Bridges / Tiltai. 2018, Vol. 78 Issue 1, p77-93. 17p.

  • Abstract: Higher education curriculum has been a subject of various disputes in the scholar literature. Official curriculum (such as study programme description, syllabus, study material) and ... Aukštajame moksle egzistuoja ne tik oficialiai planuojamas ir išreiškiamas curriculum (programos, kursų aprašai, paskaitų planai), bet ir neplanuotas, ugdymo procese atsirandantis ... Copyright of Bridges / Tiltai is the property of Tiltai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

Record details

×
Academic Journal

Skaitmeninių žaidimų taikymo galimybės įgyvendinant dailės mokomojo dalyko Curriculum.

  • Source: Pedagogy Studies / Pedagogika; 2016, Vol. 123 Issue 3, p120-138, 19p

Record details

×
Academic Journal

KRITINIO MĄSTYMO UGDYMO GALIMYBĖS TEISINIO UGDYMO PAMOKOSE.

  • Source: Socialinis Darbas. 2011, Vol. 10 Issue 2, p181-192. 12p.

Record details

×
Academic Journal

VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ MIEGO KOKYBĖS, SU JA SUSIJUSIO ELGESIO IR ASMENYBĖS BRUOŽŲ SĄSAJOS.

Subjects: *ADOLESCENCE; *PERSONALITY; *SLEEPLITHUANIA

  • Source: Psichologija / Psychology. 2009, Vol. 40, p103-118. 16p. 2 Diagrams, 5 Charts.

  • Abstract: Objectives. Adolescence is a period of various physical, cognitive activities, emotional and social alterations, which need additional bodily resources and naturally good and sufficient sleep ... Užsienyje yra atlikta nemažai tyrimų, rodančių, kad dŷl didŷjančių reikalavimų mokykloje ir naujai atsiradusių socialinių interesų, taip pat biologinių ... Copyright of Psichologija / Psychology is the property of Vilnius University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted ...

Record details

×
  • 1-10 of  10 results for "Engaging Students in Online Learning"