Search Results

Filter
  • 1-3 of  3 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Koostöine õpetamine ülikoolis: õppejõu ja assistendi vaade.

Subjects: *TEACHER attitudes; *VIDEO production & direction; *TEACHING teams

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2019, Vol. 7 Issue 2, p209-233. 25p.

  • Abstract: In higher education teamwork is the key element that helps to cope with limited resources and increasing competition. Many authors (Austin & Baldwin, 1991; Liebel et al., 2017) ... Märksõna koostöö on kõrghariduse võlu- ja võtmesõna, mis aitab toime tulla piiratud ressursside ning kasvava konkurentsiga. Ühise õpetamise vorme ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Eesti ja muu emakeelega üliõpilaste keeleõppe uskumused ja motivatsioon eestikeelses ülikoolis.

Subjects: *SECOND language acquisition; *INCLUSIVE education; *ACADEMIC motivation

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2023, Vol. 11 Issue 1, p187-211. 25p.

  • Abstract: Inclusive education is a crucial part of Estonian education, including the higher education system. At university, there are ... Kaasav haridus on Eesti hariduse üks aluspõhimõtteid, mille järgimist eeldatakse ka kõrgharidussüsteemilt. Ülikoolis õpib eestikeelsetel õppekavadel üliõpilasi, kelle emakeel ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Kooli mikrokliima: õpetajate toetav käitumine ja õpilaste tulemuslikkus.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 1, p127-147. 21p.

  • Abstract: Uuringu eesmärk oli selgitada õpetaja toetava käitumise ja õpilase õppetööd takistava käitumise seoseid õpilaste õpitulemustega, arvestades õpilaste otsiaalmajanduslikku tausta. Valimi moodustasid ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
  • 1-3 of  3 results for "Engaging Students in Online Learning"