Search Results

Filter
  • 1-2 of  2 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Koostöine õpetamine ülikoolis: õppejõu ja assistendi vaade.

Subjects: *TEACHER attitudes; *VIDEO production & direction; *TEACHING teams

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2019, Vol. 7 Issue 2, p209-233. 25p.

  • Abstract: In higher education teamwork is the key element that helps to cope with limited resources and increasing competition. Many authors (Austin & Baldwin, 1991; Liebel et al., 2017) ... Märksõna koostöö on kõrghariduse võlu- ja võtmesõna, mis aitab toime tulla piiratud ressursside ning kasvava konkurentsiga. Ühise õpetamise vorme ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Kooli mikrokliima: õpetajate toetav käitumine ja õpilaste tulemuslikkus.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 1, p127-147. 21p.

  • Abstract: Uuringu eesmärk oli selgitada õpetaja toetava käitumise ja õpilase õppetööd takistava käitumise seoseid õpilaste õpitulemustega, arvestades õpilaste otsiaalmajanduslikku tausta. Valimi moodustasid ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
  • 1-2 of  2 results for "Engaging Students in Online Learning"