Search Results

Filter
  • 1-10 of  11 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI DVOU VÝUKOVÝCH METOD: PROBLÉMOVÉ METODY ZALOŽENÉ NA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH A METODY UČENÍ S ÚČASTÍ PROŽITKU NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ STUDENTŮ DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU ANATOMIE REALIZOVANÉHO ZEJMÉNA ONLINE.

Subjects: *BLENDED learning; *EXPERIENTIAL learning; *LONG-term memoryOSTRAVSKA univerzita v Ostrave

  • Source: Ceska Antropologie. 2021, Vol. 71 Issue 2, p8-13. 6p.

  • Abstract: The importance of implementing a changing approach to anatomical teaching to obtain best student knowledge is discussed as well as introduction ... Důležitost změny v přístupu k výuce anatomie za účelem zlepšení znalostí studentů v oboru anatomie se široce diskutuje a ... Copyright of Ceska Antropologie is the property of Czech Anthropological Society and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

ŽÍT A NECHAT BÝT: NEVHODNÉ CHOVÁNÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ S DŮRAZEM NA AKADEMICKÉ PROSTŘEDÍ.

  • Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2017, Vol. 61 Issue 3, p281-294. 14p.

  • Abstract: Objectives. A questionnaire survey of 136 students of the University of South Bohemia focused on determining different types of academic dishonest behaviour, ... Cíle. Studie zjišťuje, jaké typy nevhodného chování ve škole vnímají čeští vysokoškoláci jako podvádění, do ... Copyright of Ceskoslovenska Psychologie is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

LEVEL OF SELF-CRITICISM AND CHANGES IN IMAGERY AMONG PARTICIPANTS ATTENDING EMOTION FOCUSED TRAINING FOR SELF-COMPASSION AND SELF-PROTECTION.

Subjects: *EMOTIONS; *QUALITATIVE research; *SHAME

  • Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2020, Vol. 64 Issue 5, p608-624. 17p.

  • Abstract: The aim of the study was to identify, during guided imageries, how high and low self-critical people imagine their inner self-critical, selfprotective, and self-compassionate parts. ... Cieľom štúdie bolo zistiť počas riadených imaginácií, ako si participanti s vysokou a nízkou hladinou sebakritickosti predstavujú svoje vnú... Copyright of Ceskoslovenska Psychologie is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy.

  • Source: Pedagogická Orientace; 2020, Vol. 30 Issue 1, p5-31, 27p

Record details

×
  • 1-10 of  11 results for "Engaging Students in Online Learning"