Search Results

Filter
 • 1-10 of  303 results for "Empathy in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Drama Temelli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi.

 • Source: Journal of Theoretical Educational Science / Kuramsal Eğitimbilim Dergisi; Jul2019, Vol. 12 Issue 3, p1044-1066, 23p

Record details

×
Academic Journal

Nörogelişimsel bozukluklar ve empati.

Subjects: *ATTENTION-deficit hyperactivity disorder; *LEARNING disabilities; *COGNITION disorders

 • Source: Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi. 2019, Vol. 11 Issue 4, p585-595. 11p.

 • Abstract: A successful social interaction depends on the social cognitive traits that are defined as the ability to understand other people's feelings and what goes through ... Başarılı bir sosyal etkileşim, diğer insanların duygularını ve zihninden geçenleri anlayabilme yeteneği olarak tanımlanan sosyal biliş... Copyright of Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi is the property of Bastas and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Collaborative Online Learning in the Cultural Context of South East Asia: A Systematic Review.

 • Source: Hacettepe University Journal of Education; 2021, Vol. 36 Issue 2, p489-508, 20p

Record details

×
Academic Journal

CARL R. ROGERS VE ÖĞRENME ÖZGÜRLÜĞÜ: ETKĠLĠ BĠR ÖĞRENME ORTAMININ MĠMARI OLARAK ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN TUTUMLARI.

Subjects: *TEACHER attitudes; *STUDENT attitudes; *EDUCATIONAL planning

 • Source: International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. 2019, Vol. 8 Issue 4, p2341-2358. 18p.

 • Abstract: Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts ... Danışan merkezli terapinin kurucusu olan Carl R. Rogers, eğitim alanında kendine dayalı öğrenmenin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Danışan merkezli ... Copyright of International Journal of Turkish Literature, Culture, Education is the property of International Journal of Turkish

Record details

×
Academic Journal

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ETKİLİLİĞİ.

 • Source: Journal of Theory & Practice in Education (JTPE); Apr2015, Vol. 11 Issue 2, p610-629, 20p

Record details

×
Academic Journal

Karakter ve Değerler Eğitimi Dersinin Proje Tabanlı Öğrenmeye Göre Düzenlenmesi.

 • Source: Ondokuz Mayis University Journal of Education; 2020, Vol. 39 Issue 2, p360-384, 25p

Record details

×
Academic Journal

Suça sürüklenmiş ergenlere verilen psikoeğitimin sosyal duygusal öğrenme ve duygu yönetimi becerilerine etkisi.

 • Source: Klinik Psikiyatri Dergisi. 2020, Vol. 23 Issue 4, p476-485. 11p.

 • Abstract: Objective: The study was conducted to evaluate the effect of a psychoeducation program on delinquent children's and adolescents' social emotional learning ... Amaç: Çalışma, bir bölge psikiyatri hastanesinin çocukergen psikiyatrisi kliniklerinde tedavi gören, suça sürüklenen çocuk ergenlere uygulanan psikoeğitim programı... Copyright of Klinik Psikiyatri Dergisi is the property of Klinik Psikiyatri Dergisi and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Tarihsel Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma: Tarih Öğretmenlerinin Algı, Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi.

Subjects: *QUALITATIVE research; *HISTORY teachers; *EMPATHY

 • Source: Gaziantep University Journal of Social Sciences. Jun2012, Vol. 11 Issue 3, p855-879. 25p. 4 Charts.

 • Abstract: Historical empathy is among those skills that the secondary school history curriculum requires students to attain as an important Tarihsel empati, ortaöğretim tarih programlarında öğrencilere kazandırılması gereken önemli tarihsel beceriler arasında yer almaktadır. Bu araştırmada, öğretim ... Copyright of Gaziantep University Journal of Social Sciences is the property of University of Gaziantep Journal of Social Sciences and its content may not ...

Record details

×
 • 1-10 of  303 results for "Empathy in Learning"