Search Results

Filter
 • 1-10 of  339 results for "Empathy in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Drama Temelli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi.

 • Source: Journal of Theoretical Educational Science / Kuramsal Eğitimbilim Dergisi; Jul2019, Vol. 12 Issue 3, p1044-1066, 23p

Record details

×
Academic Journal

Nörogelişimsel bozukluklar ve empati.

Subjects: *ATTENTION-deficit hyperactivity disorder; *LEARNING disabilities; *COGNITION disorders

 • Source: Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi. 2019, Vol. 11 Issue 4, p585-595. 11p.

 • Abstract: A successful social interaction depends on the social cognitive traits that are defined as the ability to understand other people's feelings and what goes through ... Başarılı bir sosyal etkileşim, diğer insanların duygularını ve zihninden geçenleri anlayabilme yeteneği olarak tanımlanan sosyal biliş... Copyright of Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi is the property of Bastas and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Kanıt Temelli Öğrenme Yöntemiyle Öğrencilerin Tarihsel Kanıt Kullanma Becerileri.

 • Source: Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE); 2022, Vol. 23 Issue 2, p1051-1079, 29p

Record details

×
Academic Journal

Collaborative Online Learning in the Cultural Context of South East Asia: A Systematic Review.

 • Source: Hacettepe University Journal of Education; 2021, Vol. 36 Issue 2, p489-508, 20p

Record details

×
Academic Journal

CARL R. ROGERS VE ÖĞRENME ÖZGÜRLÜĞÜ: ETKĠLĠ BĠR ÖĞRENME ORTAMININ MĠMARI OLARAK ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN TUTUMLARI.

Subjects: *TEACHER attitudes; *STUDENT attitudes; *EDUCATIONAL planning

 • Source: International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. 2019, Vol. 8 Issue 4, p2341-2358. 18p.

 • Abstract: Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts ... Danışan merkezli terapinin kurucusu olan Carl R. Rogers, eğitim alanında kendine dayalı öğrenmenin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Danışan merkezli ... Copyright of International Journal of Turkish Literature, Culture, Education is the property of International Journal of Turkish

Record details

×
Academic Journal

ÖĞRETMENLERİN KAPSAYICI İŞLEVİNİN ÖĞRENME İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA NİTEL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI.

 • Source: International Anatolian Journal of Social Sciences / Uluslararasi Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi. Dec2021, Vol. 5 Issue 4, p1486-1514. 29p.

Record details

×
Academic Journal

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ETKİLİLİĞİ.

 • Source: Journal of Theory & Practice in Education (JTPE); Apr2015, Vol. 11 Issue 2, p610-629, 20p

Record details

×
 • 1-10 of  339 results for "Empathy in Learning"