Search Results

Filter
 • 1-8 of  8 results for "Empathy in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

AZ ÖNKÉNTESSÉG MOTIVÁCIÓS EREJE ÉRTÉKRENDALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS A Z GENERÁCIÓS FIATALOK KÖRÉBEN.

Subjects: *VALUE orientations; *GENERATION Z; *EMPATHY

 • Source: Vezetéstudomány / Budapest Management Review. 2021, Vol. 52 Issue 10, p42-56. 15p.

 • Abstract: This study examines the Hungarian generation Z's participation in volunteer programs, so as to explore what values this segment of young ... Jelen tanulmányban a magyar Z generáció önkéntes programokban való részvételét vizsgálták az önkéntesség iránt ... Copyright of Vezetéstudomány / Budapest Management Review is the property of Corvinus University of Budapest and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

HÍD A FELSŐOKTATÁSI EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐPIACI KOMPETENCIAELVÁRÁSOK SZAKADÉKA FELETT.

Subjects: *LABOR market; *HUMAN resources departments; *TIME management

 • Source: Vezetéstudomány / Budapest Management Review. 2023, Vol. 54 Issue 6, p3-16. 14p.

 • Abstract: A competency gap can be detected between the expectations of employers and the actual competencies of graduate students. Therefore, it is essential that degree programmes ... A munkaadók által elvárt kompetenciák és a frissen végzett hallgatók tényleges kompetenciái között eltérés ... Copyright of Vezetéstudomány / Budapest Management Review is the property of Corvinus University of Budapest and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Odrednice pomaganja žrtvi u situacijama vršnjačkog nasilja.

Subjects: *SOCIAL skills; *LOGISTIC regression analysis; *SELF-efficacyMALTA

 • Source: Psychological Topics / Psihologijske Teme. 2019, Vol. 28 Issue 3, p681-700. 20p.

 • Abstract: Although bystanders do not actively participate in situations of peer violence, their reactions can play an important role in protecting the victim. Therefore, this paper ... Iako promatrači vršnjačkog nasilja aktivno ne sudjeluju u vršnjačkom nasilju, njihove reakcije mogu odigrati važnu ulogu u zaštiti ž... Copyright of Psychological Topics / Psihologijske Teme is the property of University of Rijeka, Department of Psychology and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ELEMZÉSE A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOKRA VALÓ FELKÉSZÜLTSÉG ALAPJÁN – A JORDÁN EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZAK PÉLDÁJA.

Subjects: *MULTIVARIATE analysis; *EDUCATIONAL leadership; *CLINICAL competence

 • Source: Vezetéstudomány / Budapest Management Review. 2022, Vol. 53 Issue 10, p56-67. 12p.

 • Abstract: Leadership skills and attributes can improve the performance of organizations and contribute to positive and sustainable organizational change, in the dynamically changing healthcare sector too. ... A vezetői készségek a szervezetek teljesítményét javíthatják, és közvetlenül hozzájárulhatnak a pozitív é... Copyright of Vezetéstudomány / Budapest Management Review is the property of Corvinus University of Budapest and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK EMMÁVAL, A VÁSÁRLÁSI ASSZISZTENS CHATBOTTAL.

Subjects: *SOCIAL perception; *CHATBOTS; *USER experience

 • Source: Vezetéstudomány / Budapest Management Review. mar2021, Vol. 52 Issue 3, p29-39. 11p.

 • Abstract: The use of chatbots is proving successful in more and more areas, including e-commerce. When developing interactive agents, companies must take into account not only ... A chatbotok alkalmazása egyre több területen sikeresnek bizonyul, köztük az e-kereskedelemben. A vállalatoknak az interaktív ágensek fejlesztésé... Copyright of Vezetéstudomány / Budapest Management Review is the property of Corvinus University of Budapest and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Az egyén kognitív korlátaitól viselkedésének előrejelezhetőségéig .

 • Source: Economic Review / Kozgazdasagi Szemle. Feb2021, p132-149. 18p.

 • Abstract: A neoklasszikus közgazdasági elmélet által feltételezett racionalitáson alapuló, optimális döntéshozatal a valóságban gyakran nem való...

Record details

×
Academic Journal

AZ ELEKTRONIKUSSZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ONLINE VÁSÁRLÁSA ESETÉBEN.

 • Source: Vezetéstudomány / Budapest Management Review. feb2017, Vol. 48 Issue 2, p15-79. 16p.

 • Abstract: Due to the continuous development of e-commerce in the past years many exciting research fields appeared in marketing. In this constantly changing environment, consumers' decision ... Az elektronikus kiskereskedelem fejlődése az elmúlt években töretlen, és ennek köszönhetően számos izgalmas kutatási terület ... Copyright of Vezetéstudomány / Budapest Management Review is the property of Corvinus University of Budapest and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

CRM-STRATÉGIÁK A BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSI SZEKTORBAN.

 • Source: Vezetéstudomány / Budapest Management Review. feb2017, Vol. 48 Issue 2, p40-80. 15p.

 • Abstract: Despite having a short, two-decade long history, CRM plays a significant role in corporate processes. After several stages of improvement, both business and informatics approaches ... A CRM viszonylag rövid, két évtizedes múltja ellenére jelentős szerepet játszik a vállalatok piaci folyamataiban. A beszállí... Copyright of Vezetéstudomány / Budapest Management Review is the property of Corvinus University of Budapest and its content may not be copied or ...

Record details

×
 • 1-8 of  8 results for "Empathy in Learning"