Search Results

Filter
  • 1-4 of  4 results for "Empathy in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Die ondersteuning van die voorskoolse kind met betrekking tot ontluikende leesvaardigheid - 'n looddsstudie.

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jun2016, Vol. 56 Issue 2-1, p660-677. 18p.

  • Abstract: Reading achievement of South African children is not on par with world standards and is a matter of great concern for parents, teachers and the ... Die doel van die artikel is 'n bespreking van 'n literatuurstudie oor ontluikende lees en die leeshandeling as deel van ontluikende geletterdheid en die rol ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Naar een integrale theorie van kernbegrippen in onderwijs en opvoeding Op weg na 'n integrale teorie van kernbegrippe in onderwys en opvoeding.

Subjects: *EDUCATION research; *SPIRITUALITY; *QUALITY of life

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. sep2013, Vol. 53 Issue 3, p286-304. 19p.

  • Abstract: This paper investigates how education may be related to the needs of contemporary society as embodied in the connections and relationships between education on one ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

ʼn Kritiese rekonstruksie van die begrip openbare sfeer by Habermas (en die massamedia).

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Dec2018, Vol. 58 Issue 4-1, p701-715. 15p.

  • Abstract: In hierdie bydrae word Habermas se begrip van die openbare sfeer krities gerekonstrueer. In die inleiding word ʼn bondige bespreking van Habermas se intellektuele loopbaan verskaf ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Die staat, diversiteit en die media: Enkele opmerkings oor die situasie in Suid-Afrika.

  • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Dec2018, Vol. 58 Issue 4-1, p683-700. 18p.

  • Abstract: Hierdie artikel fokus op die rol van die media in state wat gekenmerk word deur kulturele diversiteit soos wat die geval in die meeste Afrika-lande ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for "Empathy in Learning"