Search Results

Filter
  • 1-1 of  1 results for "Empathy in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Eesti ja muu emakeelega üliõpilaste keeleõppe uskumused ja motivatsioon eestikeelses ülikoolis.

Subjects: *SECOND language acquisition; *INCLUSIVE education; *ACADEMIC motivation

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2023, Vol. 11 Issue 1, p187-211. 25p.

  • Abstract: Inclusive education is a crucial part of Estonian education, including the higher education system. At university, there are students whose first ... Kaasav haridus on Eesti hariduse üks aluspõhimõtteid, mille järgimist eeldatakse ka kõrgharidussüsteemilt. Ülikoolis õpib eestikeelsetel õppekavadel üliõpilasi, kelle emakeel ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
  • 1-1 of  1 results for "Empathy in Learning"