Search Results

Filter
  • 1-6 of  6 results for "Emotion in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

MOKYMOSI TIKSLŲ SUPRATIMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE.

Subjects: *LEARNING; *COMPREHENSION; *EDUCATION

  • Source: Psichologija / Psychology. 2007, Vol. 35, p66-78. 13p.

  • Abstract: Learning begins early in life; so do children's beliefs and attitude towards learning. Much is known about ... Mokytis vaikas pradeda gana anksti ir jau tuomet formuojasi jo požiūris į mokymąsi. Yra nemažai vaiko pasiekimų tyrimų ir tik nedaug -- ... Copyright of Psichologija / Psychology is the property of Vilnius University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted ...

Record details

×
Academic Journal

VERSLUMO GEBĖJIMŲ RAIŠKA KRYPTINGO UGDYMO SĄLYGOMIS.

  • Source: Pedagogy Studies / Pedagogika; 2008, Issue 89, p90-98, 9p, 4 Charts, 1 Graph

Record details

×
Academic Journal

KOUČINGAS IR JO TAIKYMO GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SRITYJE (TEORIJA IR EMPIRIKA).

  • Source: Teacher Education / Mokytoju Ugdymas; Dec2008, Vol. 11 Issue 2, p136-156, 21p, 1 Diagram

Record details

×
Academic Journal

SLAUGYTOJŲ PROFESINIO STRESO RAIŠKA VEIKLOS KONTEKSTE: EDUKOLOGIJOS IR SLAUGOS DIMENSIJOS.

  • Source: Vocational Education: Research & Reality; 2007, Issue 13, p66-81, 16p

Record details

×
Academic Journal

KŪRYBIŠKUMO KONCEPTUALIZACIJA IR PRAKTINIAI JO UGDYMO AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE ASPEKTAI.

  • Source: Studies in Modern Society; 2012, Vol. 3 Issue 1, p7-16, 10p, 3 Color Photographs, 2 Charts, 3 Graphs

Record details

×
Academic Journal

MOKYTOJŲ, UGDANČIŲ ELGESIO IR EMOCINIŲ PROBLEMŲ TURINČIUS VAIKUS, PATYRIMO ANALIZĖ.

  • Source: Pedagogy Studies / Pedagogika; 2009, Issue 96, p22-27, 6p, 1 Diagram, 1 Chart

Record details

×
  • 1-6 of  6 results for "Emotion in Learning"