Search Results

Filter
  • 1-1 of  1 results for "Emotion in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

MULTIMODAALNE SUHTLUS JA KOGNITSIOONIUURINGUD PEDAGOOGIKAS.

Subjects: *ESTONIAN language; *COMMUNICATION education; *FOREIGN language education

  • Source: Journal of Estonian & Finno-Ugric Linguistics / Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri. 2014, Vol. 5 Issue 3, p115-132. 18p.

  • Abstract: The article describes multimodal communication as a phenomenon, branch of study and analytical approach in connection with the research subjects of pedagogy and human sensomotor/... Artiklis kirjeldatakse multimodaalset suhtlust kui nähtust, uurimisvaldkonda ja analüütilist lähenemist seoses pedagoogika uurimisteemadega ja inimese sensomotoorsete/kognitiivsete võimetega. Näidatakse, kuidas ... Copyright of Journal of Estonian & Finno-Ugric Linguistics / Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri is the property of University of Tartu Press ...

Record details

×
  • 1-1 of  1 results for "Emotion in Learning"