Search Results

Filter
 • 1-10 of  394 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

E TWINNING PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ.

Subjects: *DIGITAL learning; *SCHOOL year; *PARTICIPANT observation

 • Source: Electronic Journal of Social Sciences. Jan2022, Vol. 21 Issue 81, p76-90. 15p.

 • Abstract: The aim of this research is to examine the views of teachers who have previously run eTwinning projects. Case study design, as one of the ... Bu araştırmanın amacı, daha önce eTwinning projeleri yürüten öğretmenlerin projeler hakkında görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel ... Copyright of Electronic Journal of Social Sciences is the property of Electronic Journal of Social Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

MOBİL DİL ÖĞRENME OYUNU UYGULAMALARININ TASARIMINDA VE SEÇİMİNDE KULLANILABİLECEK ÖLÇÜTLER ÜZERİNE BİR ALAN TARAMASI ÇALIŞMASI.

Subjects: *MOBILE learning; *DEVELOPMENTAL psychology; *EDUCATIONAL games

 • Source: International Journal of Social Inquiry. Dec2021, Vol. 14 Issue 2, p591-615. 25p.

 • Abstract: Mobile language learning game applications are a fun alternative today, as learners must use digital facilities to ... Günümüzde yabancı dil öğrenicileri, kendi dil becerilerini desteklemek amacıyla dijital imkânlardan çokça faydalanmaktadır. Bu noktada mobil dil öğrenme ... Copyright of International Journal of Social Inquiry is the property of International Journal of Social Inquiry and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

KHAN'IN E-ÖĞRENME ÇERÇEVESİ KAPSAMINDA ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Subjects: *BLENDED learning; *NONFORMAL education; *ACTIVE learning

 • Source: Electronic Journal of Social Sciences. Jul2022, Vol. 21 Issue 83, p963-996. 34p.

 • Abstract: Education is among of the fields that have been most affected by the COVID-19 pandemic. With the transition to the remote teaching environment in an ... COVID-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri eğitim alanı olmuĢ; acil durumlarda öğretim faaliyetlerinin devam ettirilmesini sağlamak amacıyla öğretimin uzaktan öğ... Copyright of Electronic Journal of Social Sciences is the property of Electronic Journal of Social Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME (SENKRON) ORTAMLARI İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ.

Subjects: *SCIENCE teachers; *ONLINE education; *WEB 2.0

 • Source: International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Mar2022, Vol. 11 Issue 1, p398-421. 24p.

 • Abstract: The purpose of this research is to examine in depth the experiences of science teachers in online learning (synchronous) environments. For ... Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin çevrim içi öğrenme (senkron) ortamlarında yaşadıkları deneyimleri derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğ... Copyright of International Journal of Turkish Literature, Culture, Education is the property of International Journal of Turkish

Record details

×
Academic Journal

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN BİR KARMA-META YÖNTEMİ.

Subjects: *FOREIGN language education; *ENGLISH as a foreign language; *LEARNING

 • Source: International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Jun2022, Vol. 11 Issue 2, p889-904. 16p.

 • Abstract: In today's rapidly developing technology, new methods and techniques have started to be used in English teaching. The use of e-learningTeknolojinin hızla geliştiği günümüzde, İngilizce öğretiminde yeni yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle biliş... Copyright of International Journal of Turkish Literature, Culture, Education is the property of International Journal of Turkish

Record details

×
Periodical

University Libraries and Digital Learning Environments.

Subjects: *BOOKS; *ACADEMIC libraries; *NONFICTIONUNIVERSITY Libraries & Digital Learning Environments (Book)DALE, Penny; BEARD, Jill; HOLLAND, Matt

 • Source: Turkish Librarianship / Turk Kutuphaneciligi. Mar2011, Vol. 25 Issue 1, p178-181. 4p.

 • Abstract: The digital environment offers opportunities and challenges for librarians in all aspects of their work - in information literacy, virtual reference, ... Copyright of Turkish Librarianship / Turk Kutuphaneciligi is the property of Turk Kutuphaneciler Dernegi and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL PAZARLAMADA YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENİMİ KULLANIMI.

Subjects: *ARTIFICIAL intelligence; *MACHINE learning; *INTERNET marketing

 • Source: Electronic Journal of Social Sciences. Jan2023, Vol. 22 Issue 85, p135-142. 8p.

 • Abstract: Two major barriers to today's cultures are provided by technology and human potential. Analysts, journalists, and influential thinkers have been expressing their concern about the ... Günümüz toplumlan iki büyük zorlukla karşı karşıyadır bunlar: teknoloji ve insan potansiyelidir. Robotların işyerlerinde insanların ... Copyright of Electronic Journal of Social Sciences is the property of Electronic Journal of Social Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: MOBİL ÖĞRENMENİN MENTAL İYİ OLUŞ DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENM.

Subjects: *OPEN learning; *MOBILE learning; *STUDENT attitudes

 • Source: Trakya University Journal of Social Science. 2020, Vol. 22 Issue 1, p65-78. 14p.

 • Abstract: As mobile devices become more widespread, their use in educational so expands. It can be stated that mobile technologies provide uninterrupted and a flexible Mobil cihazlar yaygınlaştıkça eğitimdeki kullanım alanı da genişlemektedir. Mobil teknolojiler ile her zaman her yerde kesintisiz ve esnek ... Copyright of Trakya University Journal of Social Science is the property of Trakya University, Institute of Social Sciences and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Gümüşhane Üniversitesinin Dijital Dönüşüm ve Covid-19 Pandemisine İlişkin Çalışmalarının Değerlendirilmesi.

Subjects: *COVID-19 pandemic; *DIGITAL transformation; *POLLUTION

 • Source: Gümüshane University Journal of Social Sciences (GUSBID) / Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GUSBID). 2022, Vol. 13 Issue 1, p177-187. 11p.

 • Abstract: The world started to struggle with the SARS-CoV virus epidemic, which emerged in 2019 and turned into a pandemic at the beginning of 2020, and the pandemic ... Dünya, 2019 yılında ortaya çıkan ve 2020 yılı başında pandemiye dönüşen SARS-CoV virüs salgını ile mücadele etmeye ... Copyright of Gümüshane University Journal of Social Sciences (GUSBID) / Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GUSBID) is the property of Gumushane ...

Record details

×
Academic Journal

DNA genom dizilimi üzerinde sayısal sinyal işleme teknikleri kullanılarak elde edilen ekson ve intron bölgelerinin EfficientNetB7 mimarisi ile sınıflandırılması.

Subjects: *DNA sequencing; *DIGITAL maps; *DIGITAL mapping

 • Source: Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University / Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,. 2022, Vol. 37 Issue 3, p1355-1371. 16p.

 • Abstract: DNA is an important biomarker, containing enormous information for building the organism and maintaining its viability. DNA genome fragment with a symbolic sequence consisting of ... Organizmayı inşa etmek ve canlılığını sürdürmek için yüksek miktarda bilgi barındıran DNA, önemli bir biyobelirteçtir. ... Copyright of Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University / Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, is the property ...

Record details

×
 • 1-10 of  394 results for "Digital Learning"