Search Results

Filter
 • 1-10 of  749 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

MOBİL DİL ÖĞRENME OYUNU UYGULAMALARININ TASARIMINDA VE SEÇİMİNDE KULLANILABİLECEK ÖLÇÜTLER ÜZERİNE BİR ALAN TARAMASI ÇALIŞMASI.

Subjects: *MOBILE learning; *DEVELOPMENTAL psychology; *EDUCATIONAL games

 • Source: International Journal of Social Inquiry. Dec2021, Vol. 14 Issue 2, p591-615. 25p.

 • Abstract: Mobile language learning game applications are a fun alternative today, as learners must use digital facilities to ... Günümüzde yabancı dil öğrenicileri, kendi dil becerilerini desteklemek amacıyla dijital imkânlardan çokça faydalanmaktadır. Bu noktada mobil dil öğrenme ... Copyright of International Journal of Social Inquiry is the property of International Journal of Social Inquiry and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

E TWINNING PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ.

Subjects: *DIGITAL learning; *SCHOOL year; *PARTICIPANT observation

 • Source: Electronic Journal of Social Sciences. Jan2022, Vol. 21 Issue 81, p76-90. 15p.

 • Abstract: The aim of this research is to examine the views of teachers who have previously run eTwinning projects. Case study design, as one of the ... Bu araştırmanın amacı, daha önce eTwinning projeleri yürüten öğretmenlerin projeler hakkında görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel ... Copyright of Electronic Journal of Social Sciences is the property of Electronic Journal of Social Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME (SENKRON) ORTAMLARI İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ.

Subjects: *SCIENCE teachers; *ONLINE education; *WEB 2.0

 • Source: International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Mar2022, Vol. 11 Issue 1, p398-421. 24p.

 • Abstract: The purpose of this research is to examine in depth the experiences of science teachers in online learning (synchronous) environments. For ... Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin çevrim içi öğrenme (senkron) ortamlarında yaşadıkları deneyimleri derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğ... Copyright of International Journal of Turkish Literature, Culture, Education is the property of International Journal of Turkish

Record details

×
Academic Journal

KHAN'IN E-ÖĞRENME ÇERÇEVESİ KAPSAMINDA ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Subjects: *BLENDED learning; *NONFORMAL education; *ACTIVE learning

 • Source: Electronic Journal of Social Sciences. Jul2022, Vol. 21 Issue 83, p963-996. 34p.

 • Abstract: Education is among of the fields that have been most affected by the COVID-19 pandemic. With the transition to the remote teaching environment in an ... COVID-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri eğitim alanı olmuĢ; acil durumlarda öğretim faaliyetlerinin devam ettirilmesini sağlamak amacıyla öğretimin uzaktan öğ... Copyright of Electronic Journal of Social Sciences is the property of Electronic Journal of Social Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

University Libraries and Digital Learning Environments.

Subjects: *BOOKS; *ACADEMIC libraries; *NONFICTIONUNIVERSITY Libraries & Digital Learning Environments (Book)DALE, Penny; BEARD, Jill; HOLLAND, Matt

 • Source: Turkish Librarianship / Turk Kutuphaneciligi. Mar2011, Vol. 25 Issue 1, p178-181. 4p.

 • Abstract: The digital environment offers opportunities and challenges for librarians in all aspects of their work - in information literacy, virtual reference, ... Copyright of Turkish Librarianship / Turk Kutuphaneciligi is the property of Turk Kutuphaneciler Dernegi and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİM: OLANAKLAR VE UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ.

 • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2017 Special Issue, Vol. 22, p1741-1759. 19p.

 • Abstract: This study focuses on the possibilities and practices for education in the digital age by addressing developments in education. The main ... Bu çalışma dijital çağda eğitim alanında yaşanan gelişmeleri ele alarak, bu alandaki olanaklara, fırsatlara ve pratiklere odaklanmaktadır. Ç...

Record details

×
Academic Journal

THE EFFECT OF RELATION BETWEEN DIGITAL LEADERSHIP PRACTICE AND LEARNING ORGANIZATION ON THE PERCEPTION OF INDIVIDUAL PERFORMANCE.

Subjects: *Organizational learning; *Leadership; *Questionnaires

 • Source: Istanbul Commerce University Journal of Social Sciences / İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021, Vol. 20 Issue 40, p97-120. 24p.

 • Abstract: Rapid changes in the technological field affect management practices and create new concepts. Digital leadership is one of the concepts that ... Teknolojik alandaki hızlı değişmeler yönetim uygulamalarını da etkilemekte ve ortaya yeni kavramlar çıkmaktadır. Dijital liderlik, alan yazına son ...

Record details

×
Academic Journal

MUHASEBE EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMA: DİJİTAL OYUN TABANLI ÖĞRENME.

Subjects: *Schools; Educational games; Visual learning

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p331-352. 22p.

 • Abstract: The 21st century children and youngsters who are at the center of technology and make it a part of their lives are called "Teknolojinin odağında olan ve kendilerini bildikleri anda teknolojiyle tanışıp onu yaşamlarının bir parçası haline getiren 21. yy. çocukları ve genç...

Record details

×
Academic Journal

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA DİJİTAL UYGULAMALARIN ÇALIŞAN YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA.

Subjects: *Human resources departments; *Organizational learning; *Employee attitudes

 • Source: Iş, Güç: The Journal of Industrial Relations & Human Resources. 2021, Vol. 23 Issue 1, p137-158. 22p.

 • Abstract: Change and establishment of superiority have increased in enterprises with digitalization. Digital applications and digital perspectives have ... Dijitalleşme ile birlikte işletmelerde değişim ve üstünlük kurma çalışmaları artmıştır. Tüm iş süreçlerinde ...

Record details

×
Academic Journal

DENEYİMSEL ÖĞRENME TEMELLİ ERP SİMÜLASYON EĞİTİMİ: MUHASEBE EĞİTİMİNDE MÜFREDAT İNOVASYONU.

Subjects: *Accounting education; *Business schools; Student interests

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). jul2022, Vol. 15 Issue 2, p603-635. 33p.

 • Abstract: In business schools, where business functions and processes are mainly taught theoretically, theoretical accounting courses can be boring and incomprehensible for students. Since Z generation ... İşletme fonksiyonları ve süreçlerinin ağırlıklı teorik anlatıldığı işletmecilik okullarında, öğrenciler için muhasebe dersleri sıkıcı ve ...

Record details

×
 • 1-10 of  749 results for "Digital Learning"