Search Results

Filter
 • 1-10 of  1,235 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ile Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi.

 • Source: Journal of Higher Education & Science / Yüksekögretim ve Bilim Dergisi; Dec2021, Vol. 11 Issue 3, p469-479, 11p

Record details

×
Academic Journal

Yükseköğretimde Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamından Yansımaların İncelenmesi.

 • Source: Journal of Higher Education & Science / Yüksekögretim ve Bilim Dergisi; Dec2021, Vol. 11 Issue 3, p503-515, 13p

Record details

×
Academic Journal

MOBİL DİL ÖĞRENME OYUNU UYGULAMALARININ TASARIMINDA VE SEÇİMİNDE KULLANILABİLECEK ÖLÇÜTLER ÜZERİNE BİR ALAN TARAMASI ÇALIŞMASI.

Subjects: *MOBILE learning; *DEVELOPMENTAL psychology; *EDUCATIONAL games

 • Source: International Journal of Social Inquiry. Dec2021, Vol. 14 Issue 2, p591-615. 25p.

 • Abstract: Mobile language learning game applications are a fun alternative today, as learners must use digital facilities to ... Günümüzde yabancı dil öğrenicileri, kendi dil becerilerini desteklemek amacıyla dijital imkânlardan çokça faydalanmaktadır. Bu noktada mobil dil öğrenme ... Copyright of International Journal of Social Inquiry is the property of International Journal of Social Inquiry and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

E TWINNING PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ.

Subjects: *DIGITAL learning; *SCHOOL year; *PARTICIPANT observation

 • Source: Electronic Journal of Social Sciences. Jan2022, Vol. 21 Issue 81, p76-90. 15p.

 • Abstract: The aim of this research is to examine the views of teachers who have previously run eTwinning projects. Case study design, as one of the ... Bu araştırmanın amacı, daha önce eTwinning projeleri yürüten öğretmenlerin projeler hakkında görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel ... Copyright of Electronic Journal of Social Sciences is the property of Electronic Journal of Social Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: MOBİL ÖĞRENMENİN MENTAL İYİ OLUŞ DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENM.

Subjects: *OPEN learning; *MOBILE learning; *STUDENT attitudes

 • Source: Trakya University Journal of Social Science. 2020, Vol. 22 Issue 1, p65-78. 14p.

 • Abstract: As mobile devices become more widespread, their use in educational so expands. It can be stated that mobile technologies provide uninterrupted and a flexible Mobil cihazlar yaygınlaştıkça eğitimdeki kullanım alanı da genişlemektedir. Mobil teknolojiler ile her zaman her yerde kesintisiz ve esnek ... Copyright of Trakya University Journal of Social Science is the property of Trakya University, Institute of Social Sciences and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Gümüşhane Üniversitesinin Dijital Dönüşüm ve Covid-19 Pandemisine İlişkin Çalışmalarının Değerlendirilmesi.

Subjects: *COVID-19 pandemic; *DIGITAL transformation; *POLLUTION

 • Source: Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science / Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi. 2022, Vol. 13 Issue 1, p177-187.

 • Abstract: The world started to struggle with the SARS-CoV virus epidemic, which emerged in 2019 and turned into a pandemic at the beginning of 2020, and the pandemic ... Dünya, 2019 yılında ortaya çıkan ve 2020 yılı başında pandemiye dönüşen SARS-CoV virüs salgını ile mücadele etmeye ... Copyright of Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science / Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi ...

Record details

×
Academic Journal

Nesnelerin İnterneti'nin Eğitimde Kullanıldığı Alanlar ve Bu Alanlara Etkileri.

 • Source: Journal of Higher Education & Science / Yüksekögretim ve Bilim Dergisi; Aug2021, Vol. 11 Issue 2, p425-436, 12p

Record details

×
Academic Journal

Dijital Okuryazarlık, Çevrim İçi Öğrenme ve Akademik İsteklilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

 • Source: Journal of Turkish Educational Sciences; 2021, Vol. 19 Issue 2, p1012-1035, 24p

Record details

×
 • 1-10 of  1,235 results for "Digital Learning"