Search Results

Filter
  • 1-10 of  19 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Att känna sig hemma i den digitala världen. Digital kompetens och demokrati utifrån tre perspektiv: elevernas, rektorns och lärarnas.

  • Source: Nordic Journal of Pedagogy & Critique / Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk & Kritikk; 2022, Vol. 8 Issue 1, p268-286, 19p

Record details

×
Academic Journal

Interaktivitet -- moteord eller passord til fremtidens pedagogikk?

  • Source: Education & Democracy: Journal of Didactics & Educational Policy; 2001, Vol. 10 Issue 1, p85-102, 18p

Record details

×
Academic Journal

Historie i barnehagen.

  • Source: Barn: Forskning om Barn og Barndom i Norden. 2023, Vol. 41 Issue 4, p167-173. 7p.

Record details

×
Academic Journal

Digital dannelse for ældre Undervisning af ældre i it efter Digitaliseringsstrategien.

  • Source: Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. 2018, Vol. 7 Issue 1, p33-48. 16p.

  • Abstract: This article presents the result of observational studies and interviews conducted of two types of it-education aimed at the elderly. The purpose is to illuminate ... Copyright of Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling is the property of University of Copenhagen, Department of Information Studies and its content may not ...

Record details

×
Academic Journal

Territoriell stigmatisering, ungas informella lärande och skolan i det postindustriella samhället.

  • Source: Education & Democracy: Journal of Didactics & Educational Policy; 2009, Vol. 18 Issue 1, p7-32, 26p

Record details

×
Academic Journal

Från bruksmentalitet till anställningsbarhet - eller från ett flytande begrepp till ett annat?

  • Source: Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2023, Vol. 29 Issue 3/4, p6-26. 21p.

  • Abstract: In the aftermath of globalisation and automation, many former industrial communities in Sweden are still struggling with the transition to a service-oriented economy. In this ... I efterdyningarna av globalisering och automatisering tampas alltjämt många före detta industriorter i Sverige med att ställa om till en tjä...

Record details

×
  • 1-10 of  19 results for "Digital Learning"