Search Results

Filter
 • 1-10 of  33 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Riadenie a hodnotenie poznávacieho procesu študenta v chemickom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií.

Subjects: *INQUIRY-based learning; *SOIL acidity; *EDUCATIONAL technology

 • Source: Biológia, Ekológia, Chémia. 2019, Vol. 23 Issue 4, p14-19. 6p.

 • Abstract: The paper presents the creative implementation of digital technologies with added value in education. We created interactive worksheet in the SPARKvue ... Copyright of Biológia, Ekológia, Chémia is the property of Faculty of Education of Trnava, University in Trnava and its content may ...

Record details

×
Conference

SPOLOČENSKÉ OHROZENIA V DÔSLEDKU FENOMÉNU DEEPFAKES.

 • Source: Marketing Identity. 2021, p119-128. 10p.

 • Abstract: This paper focuses on misinformation in the form of deepfakes and the societal threats and challenges facing the current media ecosystem concerning disseminating this type ... Tento príspevok sa zameriava na dezinformácie v podobe deepfakes a spoločenským ohrozeniam a výzvam, ktorým čelí súčasný mediá...

Record details

×
Academic Journal

Distanční vzdělávání v sociální práci v období koronavirové krize v České republice.

 • Source: Czech & Slovak Social Work / Sociální Práce / Sociálna Práca. 2022, Issue 6, p22-39. 18p.

Record details

×
Academic Journal

Formatívne hodnotenie z hľadiska zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce.

Subjects: *LEARNING ability; *SCIENCE education; *LEARNING

 • Source: Biológia, Ekológia, Chémia. 2020, Vol. 24 Issue 1, p16-23. 8p.

 • Abstract: The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn." (Alvin Toffler ... Copyright of Biológia, Ekológia, Chémia is the property of Faculty of Education of Trnava, University in Trnava and its content may ...

Record details

×
Conference

DIGITÁLNE HRY AKO PRÍKLAD KOMUNIKÁCIE BUDÚCNOSTI.

 • Source: Marketing Identity. 2017, Issue Part 1, p229-237. 9p.

 • Abstract: Today the popularity of games is rapidly rising in the media world. In Slovakia, the idea of games and gaming is born and brought to ... V súčasnosti v mediálnom svete rapídne stúpa popularita hier. Na Slovensku sa rodí a dostáva do povedomia širšej verejnosti ...

Record details

×
Academic Journal

MOBILNÉ APLIKÁCIE VO VYUČOVANÍ BIOLÓGIE: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA.

 • Source: Biologie-Chemie-Zemepis. 2022, Vol. 31 Issue 3, p2-20. 19p.

 • Abstract: The rapid scientific and technological development of recent decades has led to digital technologies becoming an important part of the lives ... Copyright of Biologie-Chemie-Zemepis is the property of Charles University Prague, Faculty of Education and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
 • 1-10 of  33 results for "Digital Learning"