Search Results

Filter
 • 1-10 of  27 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Riadenie a hodnotenie poznávacieho procesu študenta v chemickom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií.

Subjects: *INQUIRY-based learning; *SOIL acidity; *EDUCATIONAL technology

 • Source: Biológia, Ekológia, Chémia. 2019, Vol. 23 Issue 4, p14-19. 6p.

 • Abstract: The paper presents the creative implementation of digital technologies with added value in education. We created interactive worksheet in the SPARKvue ... Copyright of Biológia, Ekológia, Chémia is the property of Faculty of Education of Trnava, University in Trnava and its content may ...

Record details

×
Conference

SPOLOČENSKÉ OHROZENIA V DÔSLEDKU FENOMÉNU DEEPFAKES.

 • Source: Marketing Identity. 2021, p119-128. 10p.

 • Abstract: This paper focuses on misinformation in the form of deepfakes and the societal threats and challenges facing the current media ecosystem concerning disseminating this type ... Tento príspevok sa zameriava na dezinformácie v podobe deepfakes a spoločenským ohrozeniam a výzvam, ktorým čelí súčasný mediá...

Record details

×
Academic Journal

Formatívne hodnotenie z hľadiska zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce.

Subjects: *LEARNING ability; *SCIENCE education; *LEARNING

 • Source: Biológia, Ekológia, Chémia. 2020, Vol. 24 Issue 1, p16-23. 8p.

 • Abstract: The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn." (Alvin Toffler ... Copyright of Biológia, Ekológia, Chémia is the property of Faculty of Education of Trnava, University in Trnava and its content may ...

Record details

×
Conference

DIGITÁLNE HRY AKO PRÍKLAD KOMUNIKÁCIE BUDÚCNOSTI.

 • Source: Marketing Identity. 2017, Issue Part 1, p229-237. 9p.

 • Abstract: Today the popularity of games is rapidly rising in the media world. In Slovakia, the idea of games and gaming is born and brought to ... V súčasnosti v mediálnom svete rapídne stúpa popularita hier. Na Slovensku sa rodí a dostáva do povedomia širšej verejnosti ...

Record details

×
Academic Journal

OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE V 21. ST.

 • Source: Social & Economic Revue. 1/1/2016, Vol. 14 Issue 1, p66-76. 11p.

 • Abstract: Traditionally, distance education was limited by the number of people who were needed due to production, reproduction and distribution costs. Today, when time and money ... Tradične dištančné vzdelanie bolo obmedzené počtom ľudí, ktorí boli potrební v dôsledku výroby, rozmnožovania a distribučnými ...

Record details

×
Conference

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE V TELEVÍZNEJ TVORBE PRE DETI.

 • Source: Marketing Identity. 2019, Issue 2, p223-239. 17p.

 • Abstract: There is no doubt that television plays a major role in the development of children and affects their cognitive and social development. Therefore, the content ... Je nepochybné, že televízia hrá veľkú rolu vo vývoji detí a ovplyvňuje ich kognitívny a sociálny vývoj. Obsah, ...

Record details

×
Conference

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ.

 • Source: Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality. 2010, p236-242. 7p.

 • Abstract: The authors analyze, summarize and evaluate the level of key competences for knowledge society in bachelor degree graduates students. Pilot study was conducted on a ... V stati autori analyzujú a sumarizujú a hodnotia doterajší systém poznatkov o kľúčových kompetenciách vo vzťahu k znalostnej spoločnosti. ... Copyright of Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its ...

Record details

×
 • 1-10 of  27 results for "Digital Learning"