Search Results

Filter
  • 1-10 of  37 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Истине и заблуде о креативном учењу.

  • Source: Teaching Innovations / Inovacije u Nastavi; 2021, Vol. 34 Issue 1, p1-13, 13p

Record details

×
Academic Journal

ONLAJN DOŽIVLJAJ KUPACA IMPLIKACIJE NA DIGITALNO BANKARSTVO.

  • Source: Bankarstvo Magazine. 2017, Vol. 46 Issue 2, p100-129. 30p.

  • Abstract: Banks will be facing great challenges in the coming period. Some of these challenges are a lack of differentiation, disloyal customers, new non-traditional competitors, increased ... Banke će se u narednom periodu susretati sa velikim izazovima. Neki od izazova su nedostatak diferencijacije, nelojalni kupci, novi netradicionalni konkurenti, uvećanje interakcija i ...

Record details

×
Academic Journal

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈA НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА - МЕТОДИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА

Subjects: *SCIENTIFIC knowledge; *TEACHING models; *MOTIVATION (Psychology)

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 2, p301-317. 17p.

  • Abstract: This paper was developed with the motivation to design a contemporary approach to the teaching process, as well as to improve and modernize the existing ... Овај рад израђен је са тежњом осмишљавања савременог приступа наставном процесу, са циљем унапређивања и осавремењивања постојеће теорије и праксе, те је у функцији нужне реформе целокупног школства. Уопштено посматрано, рад је посвећен методичкој концепцији новог предложеног модела наставног рада, насталог у оквиру модификације и методичке адаптације некадашњег Мајеровог (Meyer-Willner, G.) кибернетичког модела учења у индивидуализованој настави. На основу научних дидактичких сазнања, конструисан је иновативни методички модел – мултимедијска наставна стратегија, заснована на интеграцији индивидуализацијских модела у образовни софтвер. Такође, у раду су представљени неки кључни сегменти, импликације, као и методички поступак припреме и реализације поменуте мултимедијске стратегије. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
  • 1-10 of  37 results for "Digital Learning"