Search Results

Filter
  • 1-10 of  48 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Значај дигиталних библиотека у подстицању самосталног учења у мултимедијском окружењу

Subjects: *INFORMATION services; *COVID-19 pandemic; *SERVICE learning

  • Source: Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship. may2022, Vol. 21 Issue 40, p69-75. 7p.

  • Abstract: The paper examines changes in pedagogical and educational processes caused by the emergence of modern digital technologies, which have encouraged the ... У раду се сагледавају промене настале у процесу наставе и образовања, проузроковане појавом савремених дигиталних технологија, које су подстакле постепени прелазак са традиционалне на мултимедијску наставу, као и значај дигиталних библиотека у функцији пружања информацијских услуга корисницима, посебно изражен у време пандемије вируса корона. Анализира се мултимедијско окружење као веома подстицајно за развијање компетенција за самостално и доживотно учење - предуслов напретка сваког демократски уређеног друштва те улога дигиталних библиотека, које у складу са принципима отвореног приступа информацијама, омогућавају високу доступност научног знања садржаног у њиховим збиркама и колекцијама. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship is the property of Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship ...

Record details

×
Academic Journal

Истине и заблуде о креативном учењу.

  • Source: Teaching Innovations / Inovacije u Nastavi; 2021, Vol. 34 Issue 1, p1-13, 13p

Record details

×
Academic Journal

ONLAJN DOŽIVLJAJ KUPACA IMPLIKACIJE NA DIGITALNO BANKARSTVO.

  • Source: Bankarstvo Magazine. 2017, Vol. 46 Issue 2, p100-129. 30p.

  • Abstract: Banks will be facing great challenges in the coming period. Some of these challenges are a lack of differentiation, disloyal customers, new non-traditional competitors, increased ... Banke će se u narednom periodu susretati sa velikim izazovima. Neki od izazova su nedostatak diferencijacije, nelojalni kupci, novi netradicionalni konkurenti, uvećanje interakcija i ...

Record details

×
  • 1-10 of  48 results for "Digital Learning"