Search Results

Filter
  • 1-10 of  52 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Значај дигиталних библиотека у подстицању самосталног учења у мултимедијском окружењу

Subjects: *INFORMATION services; *COVID-19 pandemic; *SERVICE learning

  • Source: Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship. may2022, Vol. 21 Issue 40, p69-75. 7p.

  • Abstract: The paper examines changes in pedagogical and educational processes caused by the emergence of modern digital technologies, which have encouraged the ... У раду се сагледавају промене настале у процесу наставе и образовања, проузроковане појавом савремених дигиталних технологија, које су подстакле постепени прелазак са традиционалне на мултимедијску наставу, као и значај дигиталних библиотека у функцији пружања информацијских услуга корисницима, посебно изражен у време пандемије вируса корона. Анализира се мултимедијско окружење као веома подстицајно за развијање компетенција за самостално и доживотно учење - предуслов напретка сваког демократски уређеног друштва те улога дигиталних библиотека, које у складу са принципима отвореног приступа информацијама, омогућавају високу доступност научног знања садржаног у њиховим збиркама и колекцијама. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship is the property of Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship ...

Record details

×
Academic Journal

МEЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ У ДОБА КОРОНЕ: ЈЕДНО ЛИЧНО ИСКУСТВО.

Subjects: *TELECOMMUTING; *DIGITAL transformation; *JOB involvement

  • Source: Bibliotekar (0006-1816). 2021, Vol. 63 Issue 2, p21-31. 11p.

  • Abstract: We have all experienced the “coronavirus roller coaster” feeling in the previous months. The same metaphor could be applied to work from home, which took ... Сви смо претходних месеци извесно искусили „корона ролеркостер” осећај. Иста метафора могла би да се примени на рад од куће, који је зависно од дана и активности попримао адреналинске или мелатонинске форме. Многима је ово било прво искуство рада од куће, будући да наше законодавство не препознаје овакву форму радног ангажовања. Прве анализе рада од куће у нашој земљи показале су да такав рад има и предности и мана, баш као и онај на радном месту. Ипак, неки од библиотекара имали су прилике да уче од већ искусних у раду од куће, путем међународних пројеката и активности. Ангажман у Европеани и другим међународним иницијативама, као и у неколико међународних пројеката, учинили су да тежак период карантина и пандемије буде прилика за учење и прилагођавање. А посебно преимућство представљало је учешће у серији онлајн радионица под називом Дигитална трансформација у доба ковида-19, коју је организовала Европеана за ограничени број полазника. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Bibliotekar (0006-1816) is the property of Serbian Library Association and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

Истине и заблуде о креативном учењу.

  • Source: Teaching Innovations / Inovacije u Nastavi; 2021, Vol. 34 Issue 1, p1-13, 13p

Record details

×
  • 1-10 of  52 results for "Digital Learning"