Search Results

Filter
  • 1-10 of  119 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Skaitmeninis mokymas – Lietuva tarp kitų Europos Sąjungos šalių.

  • Source: Acta Paedagogica Vilnensia; 2021, Vol. 47, p52-68, 17p

Record details

×
Academic Journal

MOKYMOSI VEIKLOS SAMPRATA SKAITMENINĖJE PLOTMĖJE.

  • Source: Pedagogy Studies / Pedagogika; 2011, Issue 102, p94-103, 10p

Record details

×
Academic Journal

Skaitmeninių žaidimų taikymo galimybės įgyvendinant dailės mokomojo dalyko Curriculum.

  • Source: Pedagogy Studies / Pedagogika; 2016, Vol. 123 Issue 3, p120-138, 19p

Record details

×
Conference

BENDRADARBIAVIMAS ADAPTUOJANT SKAITMENINIUS MOKYMOSI OBJEKTUS UGDYMO(-SI) PROCESE.

  • Source: Challenges & Social Responsibility in Business / Issukiai ir Socialine Atsakomybe Versle. 2019, p57-63. 7p.

  • Abstract: Teachers who seek for continuous education (learning) process improvement, not only reform teaching methods, but also use a variety of Dėstytojai siekiantys nuolatinio ugdymo(-si) proceso tobulinimo gerina ne tik mokymo metodus, bet pasitelkia ir įvairias skaitmenines inovacijas, tarp jų ir skaitmeninius mokymosi objektus. ... Copyright of Challenges & Social Responsibility in Business / Issukiai ir Socialine Atsakomybe Versle is the property of Challenges & Social Responsibility in Business and its content ...

Record details

×
  • 1-10 of  119 results for "Digital Learning"