Search Results

Filter
 • 1-9 of  9 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

REFORMĒTĀ IZGLĪTĪBAS SATURA IEVIEŠANA MĀCĪBU PROCESĀ.

 • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems; 2013, p85-93, 9p

Record details

×
Academic Journal

SKOLOTĀJU PRASMES NOVĒRTĒT UN PLĀNOT KĀ PRIEKŠNOTEIKUMS EFEKTĪVAS MĀCĪŠANAS VADĪŠANAI SKOLĒNU DZIĻAS IZPRATNES UN KOMPETENCES VEIDOŠANĀ.

 • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems; 2018, p51-65, 15p

Record details

×
Academic Journal

BIONIKAS ELEMENTU INTEGRĀCIJA DABASZINĪBU MĀCĪBU SATURĀ SĀKUMSKOLĀ.

 • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems; 2017, p7-14, 8p

Record details

×
Academic Journal

BIONIKAS ELEMENTU INTEGRĀCIJA DABASZINĪBU MĀCĪBU SATURĀ SĀKUMSKOLĀ.

 • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems; 2016, p7-14, 8p

Record details

×
Academic Journal

Tekstu korpusu izmantošanas iespējas otrās baltu valodas (lietuviešu) apguvē.

 • Source: LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2018, Issue 13/14, p53-63. 11p.

 • Abstract: At the beginning of the 1990s, Tim Johns proposed a data-driven learning method where the acquisition of language (primarily foreign language) ... Raksta mērķis ir pievērst uzmanību tekstu korpusu izmantošanas iespējām lietuviešu valodas kā otrās baltu valodas apguves ... Copyright of LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Lai varētu vairāk ieinteresēt skolēnus mācību darbā, lai pašai būtu interesantāk strādāt1- kā saglabāt un mācīt valodas e-gadsimtā?

Subjects: *COURSEWARE; *EDUCATIONAL resources; *LANGUAGE & languages

 • Source: LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2016, p84-104. 21p.

 • Abstract: Learning contemporary curriculum in today's school system is not imaginable without interdisciplinarity, IT skills and language competency. However, interdisciplinarity is only ... Mācību satura apguve mūsdienu skolā nav iedomājama bez starpdisciplinaritātes, informācijas tehnoloģiju prasmēm un valodu kompetences. Šobrīd ... Copyright of LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Starpdisciplinārās pieejas pieredze skolas un augstskolas kontekstā.

Subjects: *SOCIAL science teachers; *SOCIAL science methodology; *PRIMARY school teachersLATVIAWORLD Economic Forum

 • Source: LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2019, Issue 15, p110-127. 18p.

 • Abstract: In today's global world, where there is a diversity of information technologies and values, the content and role of education must change as well. The ... Raksta mērķis ir izanalizēt integrēta satura un valodas apguves (CLIL - Content and Language Integrated Learning).) metodes ... Copyright of LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Conference

ĢEOSPĒLES UN TESTI ĢEOGRĀFIJAS APGUVĒ.

Subjects: *Information technology; Geography education; Educational tests & measurements

 • Source: XIV International Scientific Conference: Creating the Future: Communication, Education, Business. 5/30/2013, p313-322. 10p.

 • Abstract: Information technologies (IT) more and more affect the teaching at schools and universities, providing wide opportunities for the IT in the learning

Record details

×
Academic Journal

Datorspēļu prosociālas vai agresīvas lomas spēlēšanas ietekme uz jauniešu agresīvām izjūtām un prosociālo spriešanu.

 • Source: Baltic Journal of Psychology. 2016, Vol. 17 Issue 1/2, p83-99. 17p.

 • Abstract: The goal of this study was to examine if youths who engage in videogame playing while taking on a prosocial role would report lower feelings ... Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai jaunieši, kuri spēlēs vardarbīgo datorspēli, ieņemot prosociālu lomu, uzrā... Copyright of Baltic Journal of Psychology is the property of University of Latvia and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
 • 1-9 of  9 results for "Digital Learning"