Search Results

Filter
 • 1-10 of  12 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Conference

Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata – didaktikas un tehnoloģiju korelācija.

Subjects: *DIGITAL learning; *TEACHING aids; *MENTAL work

 • Source: LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2022, Issue 17/18, p363-378. 16p.

 • Abstract: The concept of correlations as an indicator of cross-compliance and relations has been widely used not only in natural sciences and in engineering. It is ... Pētījuma objekts ir „Latviešu valodas rokasgrāmata” (valodasrokasgramata.lv), kas izstrādāta kā daudzfunkcionāls informatīvi praktisks elektronisks līdzeklis ... Copyright of LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

REFORMĒTĀ IZGLĪTĪBAS SATURA IEVIEŠANA MĀCĪBU PROCESĀ.

 • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems; 2013, p85-93, 9p

Record details

×
Academic Journal

SKOLOTĀJU PRASMES NOVĒRTĒT UN PLĀNOT KĀ PRIEKŠNOTEIKUMS EFEKTĪVAS MĀCĪŠANAS VADĪŠANAI SKOLĒNU DZIĻAS IZPRATNES UN KOMPETENCES VEIDOŠANĀ.

 • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems; 2018, p51-65, 15p

Record details

×
Academic Journal

BIONIKAS ELEMENTU INTEGRĀCIJA DABASZINĪBU MĀCĪBU SATURĀ SĀKUMSKOLĀ.

 • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems; 2017, p7-14, 8p

Record details

×
Academic Journal

BIONIKAS ELEMENTU INTEGRĀCIJA DABASZINĪBU MĀCĪBU SATURĀ SĀKUMSKOLĀ.

 • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems; 2016, p7-14, 8p

Record details

×
Academic Journal

VAI GADOS VECĀKI DARBINIEKI IR NODERĪGI EKONOMIKAI?

 • Source: Social Sciences Bulletin / Socialo Zinatnu Vestnesis. 2022, Issue 34, p26-45. 20p.

Record details

×
Conference

Tekstu korpusu izmantošanas iespējas otrās baltu valodas (lietuviešu) apguvē.

 • Source: LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2018, Issue 13/14, p53-63. 11p.

 • Abstract: At the beginning of the 1990s, Tim Johns proposed a data-driven learning method where the acquisition of language (primarily foreign language) ... Raksta mērķis ir pievērst uzmanību tekstu korpusu izmantošanas iespējām lietuviešu valodas kā otrās baltu valodas apguves ... Copyright of LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Conference

Lai varētu vairāk ieinteresēt skolēnus mācību darbā, lai pašai būtu interesantāk strādāt1- kā saglabāt un mācīt valodas e-gadsimtā?

Subjects: *COURSEWARE; *EDUCATIONAL resources; *LANGUAGE & languages

 • Source: LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2016, p84-104. 21p.

 • Abstract: Learning contemporary curriculum in today's school system is not imaginable without interdisciplinarity, IT skills and language competency. However, interdisciplinarity is only ... Mācību satura apguve mūsdienu skolā nav iedomājama bez starpdisciplinaritātes, informācijas tehnoloģiju prasmēm un valodu kompetences. Šobrīd ... Copyright of LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Conference

Latviešu valodas apguve diasporā, izmantojot ClassFlow izglītības platformu: process un rezultāti.

Subjects: *LANGUAGE ability; *LEARNING; *NATURAL languagesLATVIA

 • Source: LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2022, Issue 17/18, p333-347. 15p.

 • Abstract: The topicality of the research comes from the state policy to help the children and youth’s families belonging to the Latvia State living in ... Pētījuma aktualitāte izriet no valsts politikas: palīdzēt diasporā dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgo ģimeņu bērniem un ... Copyright of LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Conference

Starpdisciplinārās pieejas pieredze skolas un augstskolas kontekstā.

Subjects: *SOCIAL science teachers; *SOCIAL science methodology; *PRIMARY school teachersLATVIAWORLD Economic Forum

 • Source: LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2019, Issue 15, p110-127. 18p.

 • Abstract: In today's global world, where there is a diversity of information technologies and values, the content and role of education must change as well. The ... Raksta mērķis ir izanalizēt integrēta satura un valodas apguves (CLIL - Content and Language Integrated Learning).) metodes ... Copyright of LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
 • 1-10 of  12 results for "Digital Learning"