Search Results

Filter
 • 1-7 of  7 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Smart Campus – Digitalisaatio ja kehittyvät teknologiat työssä ja oppimisessa.

 • Source: Journal of Professional & Vocational Education (JPVE) / Ammattikasvatuksen Aikakauskirja; 2023, Vol. 25 Issue 3, p10-28, 19p

Record details

×
Academic Journal

Dokumentointi osana asiakasturvallisuutta.

 • Source: Janus. 2022, Vol. 30 Issue 4, p392-406. 15p.

Record details

×
Academic Journal

Suomalaisten palkansaajien kokemuksia työn digitalisaatiosta.

 • Source: Tyoelaman Tutkimus. 2018, Vol. 16 Issue 4, p275-288. 14p.

 • Abstract: Digitalisation and new technologies are changing work as a whole, especially work tasks, equipment, and working methods. Despite this, there is still little information on ... Uusi teknologia ja digitalisaatio muuttavat laajasti työtä, työtehtäviä, työvälineitä sekä tapaamme työskennellä. Kattavaa tietoa siitä, miten digitalisaatio on jo ...

Record details

×
Academic Journal

Tekoäly ja työn muutos sosiologisen työelämätutkimuksen uutena kohteena.

 • Source: Tyoelaman Tutkimus. 2019, Vol. 17 Issue 3, p235-241. 7p.

Record details

×
Academic Journal

Organisaatio muutoksen pyörteissä - hajautuksessa asiantuntijoiden osaaminen esiin.

 • Source: Tyoelaman Tutkimus. 2018, Vol. 16 Issue 4, p236-250. 15p.

 • Abstract: Organisations, in particular professional organisations, are being modified and renewed rapidly. Units are merged, and, after some time, decentralised. Today, organisational decentralisation can take place ... Organisaatioita, erityisesti asiantuntijaorganisaatioita, muokataan ja uu distetaan vauhdilla. Yksiköitä yhdistetään ja jonkin ajan päästä hajautetaan. Tänä päivänä organisaation hajautus ...

Record details

×
Academic Journal

Pankkien asiantuntijatyö digitalisaation ja EU-sääntelyn puristuksessa.

 • Source: Tyoelaman Tutkimus. 2021, Vol. 19 Issue 3, p296-321. 26p.

 • Abstract: Banks have traditionally been employers that have provided stable employment relationships and high-quality jobs in terms of work content and environment. However, digitalization and tighter ... Pankit ovat perinteisesti olleet työnantajia, jotka ovat tarjonneet vakaita työsuhteita sekä sisällöltään ja työympäristöltään laadukkaita tehtä...

Record details

×
Academic Journal

Mistä syntyvät onnekkaat löydöt asiantuntijatyössä?

 • Source: Tyoelaman Tutkimus. 2020, Vol. 18 Issue 4, p305-322. 18p.

 • Abstract: Renewal and new solutions can arise through unexpected coincidences. Related to this is the concept of serendipity, which refers to a use­ful observation, idea, ... Uudistuminen ja uudet ratkaisut voivat syntyä yllättävien sattumien kautta. Tähän liittyy käsite serendipisyys, jolla tarkoitetaan yksilön kohtaamaa yllättä...

Record details

×
 • 1-7 of  7 results for "Digital Learning"