Search Results

Filter
 • 1-10 of  22 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Üldpädevuste kujundamine ja osaliste agentsus mitteformaalõppes.

Subjects: *CULTURAL competence; *CRITICAL discourse analysis; *CONCEPT mappingESTONIA

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2021, Vol. 9 Issue 1, p60-87. 28p.

 • Abstract: This paper provides a conceptual mapping of key competences in nonformal education (NFE) contexts. Key competences refer to transferable skills and knowledge that transcend domains ... Artiklis anname ülevaate üldpädevuste käsitlemisest mitteformaalõppes. Eesmärk on välja selgitada, kuidas mitteformaalõppe poliitikadokumentides ja praktikas avaldub üldpädevuste arendamine ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Ettevõtlusõppe rakendamine Eesti kutsehariduses.

Subjects: *TEACHER role; *ACTIVE learning; *VOCATIONAL school studentsEUROPEAN Union

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2021, Vol. 9 Issue 1, p88-116. 29p.

 • Abstract: The main purpose of this research is to explore how entrepreneurship education is implemented in Estonian vocational education by exploring and ... Uuringu eesmärk on ettevõtlusõpetajate kogemuste analüüsi alusel selgitada, kuidas rakendatakse ettevõtlusõpet Eesti kutsehariduses, keskendudes uurimisküsimusele, kuidas arendatakse ettevõ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Nõukogudeaegse kõrgharidusega keskealised siirdeaja elukestva õppe keskkonnas.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2014, Vol. 2 Issue 2, p48-78. 31p.

 • Abstract: The author was inspired to write this article by the initial results of the international survey measuring adults' literacy and numeracy skills and problem-solving skills ... Artikkel käsitleb 1950ndate lõpul ja 1960ndate esimesel poolel sündinud nõukogudeaegse kõrgharidusega spetsialistide kultuurilise kapitali uuendamist siirdeajal tööalases täiendus- ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Õpianalüütika võimalused õppimise ja õpetamise toetamisel õpetajahariduses.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2017, Vol. 5 Issue 2, p229-256. 28p.

 • Abstract: Most studies of learning analytics have so far focused mainly on higher education students, but recently also on how the Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine ning õpihaldussüsteemide ja õpikeskkondade kasutamine õppeprotsessis on muutnud õpetajaks õppijate õpikogemusi ning õpetajahariduse õppejõudude õpetamisviise. Sellega kaasnevad erinevad digitaalsed andmed, ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Ettevõtlustüübid ja rahvusvahelistumine ettevõtlusõppes.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2018, Vol. 6 Issue 2, p12-38. 27p.

 • Abstract: The Estonian Entrepreneurship Growth Strategy 2014-2020 sets the general goal of attaining 80% of the average EU productivity. This strategy identifies important ... Ettevõtlusõpet on vaja kohandada eri sihtrühmadele: neile, kes on juba loonud ettevõtte, asuvad õppeprotsessis ettevõtet looma, kavatsevad vahetult peale õpinguid ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate toetamine tehnoloogiaga tõhustatud keeleõppes.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 2, p130-155. 26p.

 • Abstract: Hea võõrkeeleoskus on globaliseeruvas maailmas eduka toimetuleku eeldus. On leitud, et õppija keeleoskus on seotud tema keeleõppestrateegiate kasutusega, seetõttu peetakse õpistrateegiate mõõ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Andekuse kui haridusliku erivajaduse tähenduse konstrueerimine Eesti muutunud õpikäsituse kontekstis.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2016, Vol. 4 Issue 2, p89-117. 29p.

 • Abstract: One of the main principles of the Estonian educational policy is the development of all students according to their abilities, including ... Eesti uus haridusstrateegia rõhutab muutunud õpikäsituse raames vajadust toetada õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, tuues samas kitsaskohana välja, et õppijate erivajadusi, sh ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

9. klassi õpilaste huvi eri kontekstis esitatud loodusteaduslike teemade õppimise vastu ja motivatsioon õppida loodusteadusi.

Subjects: *NINTH grade (Education); *SCIENCE education; *ACADEMIC motivation

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2017, Vol. 5 Issue 1, p130-170. 41p.

 • Abstract: Viimaste aastate uuringute tulemused näitavad, et õpilased hindavad üha enam loodusainete õppimise vajalikkust, kuid endiselt on teemavaldkondi, mille õppimise vastu nad huvi ei tunne, ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Üliõpilaste akadeemilise kirjaoskuse arendamine Vikipeedia ülesande kaudu.

Subjects: *ESTONIAN language; *COLLEGE teachers; *TEXT filesWIKIPEDIA

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2019, Vol. 7 Issue 2, p128-153. 26p.

 • Abstract: Since Wikipedia is by far the most popular (online) encyclopaedia in the world - ranking among the top ten most visited websites - it is ... Üliõpilaste akadeemilise kirjaoskuse arendamine on üks ülikooliõpingutele seatud eesmärke, kuid selle täitmist võivad takistada mitmesugused tegurid, sh üli õpilaste vä... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Meediaõppe strateegiad koolis.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 2, p79-103. 25p.

 • Abstract: ”Artikkel põhineb minu raamatu „Meedia ja digitaalne kirjaoskus keskkoolis („Media and digital literacies in secondary school”) (2013) 5. peatükil. Artikli tarbeks ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
 • 1-10 of  22 results for "Digital Learning"