Search Results

Filter
 • 1-10 of  33 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Efekti online digitalnog multimedijalnog sadržaja na učenička postignuća iz oblasti kvadratna funkcija i njen grafik.

 • Source: Educa. sep2019, Vol. 12, p53-61. 9p.

 • Abstract: The aim of this paper is to examine the effects of the use of online digital multimedia content as part of ... Cilj rada je ispitati efekte korištenja online digitalnog multimedijalnog sadržaja u sklopu modula Polinom drugog stepena, kod obrade dvije nastavne jedinice Kvadratna funkcija ... Copyright of Educa is the property of Dzemal Bijedic University of Mostar, Teacher Training Faculty and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

Digitalne marketing komunikacije u funkciji kreiranja konkurentske prednosti na tržištu.

Subjects: *Business communication; *Internet marketing; *Digital communications

 • Source: Marketing (0354-3471). 2020, Vol. 51 Issue 1, p43-50. 8p.

 • Abstract: The paper presents a survey aimed at determining the influence of digital marketing communications on the creation of competitive advantages in ... U radu je prikazano istraživanje koje ima za cilj da utvrdi uticaj digitalnih marketing komunikacija na kreiranje konkurentske prednosti na tržištu. Rezultati ...

Record details

×
Academic Journal

Influenseri kao segment digitalne marketinške komunikacije - stavovi generacije Y.

Subjects: *Marketing; *Influencer marketing; *MillennialsSerbia

 • Source: Marketing (0354-3471). 2020, Vol. 51 Issue 2, p98-107. 10p.

 • Abstract: The aim of the research presented in this paper is to provide insights into marketing communication changes induced by digital transformation ... Cilj istraživanja u ovom radu podrazumeva sticanje uvida u način na koji se marketinška komunikacija izmenila pod uticajem digitalne transformacije i upotrebe ...

Record details

×
Academic Journal

INTERNET U NASTAVI I UčENJU.

 • Source: Singidunum Journal of Applied Sciences. 2014 Supplement, p368-374. 7p.

 • Abstract: Internet and Web 2.0 applications, which become increasingly related to it, cannot be excluded from everyday life of today's children and youth. Children and youth grow ... Internet i sa njim sve više povezan Web 2.0 aplikacije, ne mogu da se izostave iz svakodnevnog života današnje dece i omladine. Mladi i ...

Record details

×
Academic Journal

Značaj digitalnog marketinga u procesu upravljanja odnosima sa potrošačima.

 • Source: Marketing (0354-3471). 2018, Vol. 49 Issue 1, p44-51. 8p.

 • Abstract: In the contemporary economic environment one of the fastest growing areas is the development of information and communication technologies. Implications of this process can be ... U savremenom privrednom ambijentu, jedna od najbrže rastućih delatnosti odnosi se na razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija. Implikacije ovog procesa evidentne su u ...

Record details

×
Academic Journal

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ZNANJEM KAO KONKURENTSKE PREDNOSTI.

 • Source: Singidunum Journal of Applied Sciences. 2014 Supplement, p493-495. 3p.

 • Abstract: Today's weather in which to conduct business activities can be defined as the time of information economy which is based on technological progress. The new ... Današnje vreme u kome se obavljaju poslovne aktivnosti možemo definisati kao vreme informacione ekonomije koja je zasnovana na tehnološkom progresu. Nova ekonomija ...

Record details

×
Academic Journal

ANKETNO ISTRAZIVANJE MISLJENJA STUDENATA O PRIMENI MULTIMEDIIALNOG SADRZAJA NA EFEKTE U SAVREMENOJ NASTAVIINFORMATIKE.

Subjects: *Information & communication technologies; *Empirical research; Academic motivation

 • Source: Megatrend Review. 2019, Vol. 16 Issue 3, p133-147. 15p. 2 Charts.

 • Abstract: Incorporating multimedia content into the teaching process can greatly improve student learning and contribute to their motivation to master teaching content. ... Uključivanje multimedijalnog sadržaja u nastavni proces može znatno poboljšati učenje studenata / učenika i doprineti njihovoj motivisanosti za savladavanje nastavnog ...

Record details

×
Academic Journal

INTERNET I SPORT.

 • Source: Singidunum Journal of Applied Sciences. 2014 Supplement, p468-471. 4p.

 • Abstract: Muldimedijalnih information resources on the Internet are essential for the development of education in the sport. Availability of virtual libraries and digitalResursi muldimedijalnih informacija na internetu neophodni su za razvoj sistema obrazovanja u sportu. Dostupnost virtuelnih biblioteka i digitalnih repozitorija, online konferencija omogućavaju i profesorima ...

Record details

×
Academic Journal

ULOGA I ZNAČAJ RAČUNARSKE FORENZIKE U SUZBIJANJU TERORIZMA.

Subjects: Information society; National security; Social stabilitySerbia

 • Source: Megatrend Review. 2020, Vol. 17 Issue 1, p129-142. 14p.

 • Abstract: In this paper, the authors examine the adequacy of the counter-terrorism concept, which does not envisage institutional responsibility for collecting, processing, and fixing traces of ... U ovom radu autori preispituju adekvatnost koncepta suprotstavljanja terorizmu koja ne predviđa institucionalnu odgovornost za prikupljanje, obradu i fiksiranje tragova aktivnosti vezanih za terorizam ...

Record details

×
 • 1-10 of  33 results for "Digital Learning"