Search Results

Filter
 • 1-10 of  48 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TRANSFORMACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA OD TRADICIONALNOG KA DIGITALNOM.

Subjects: *Software engineering; *Computer software development; *Universities & collegesBosnia & Herzegovina

 • Source: Business Consultant / Poslovni Konsultant. jun2022, Vol. 14 Issue 117, p47-56. 10p.

 • Abstract: In the world, both in education and in other branches of science and technology, the transition from analog to digital technologies ... U svijetu kako u obrazovanju tako i u ostalim granama nauke i tehnologije prelazak sa analogne na digitalne tehnologije predstavlja jednu paradigmu u kojoj se ...

Record details

×
Academic Journal

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA KVALITET VISOKOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI.

Subjects: *COVID-19 pandemic; *Information & communication technologies; *Universities & collegesBosnia & Herzegovina

 • Source: Business Consultant / Poslovni Konsultant. Nov2021, Vol. 13 Issue 110, p61-68. 8p.

 • Abstract: The application of information and communication technologies has changed every aspect of life and work, but also the way of acquiring new knowledge and skills. ... Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija promijenila je svaki aspekt života i rada, ali i načina sticanja novih znanja i vještina. Iako je njihova primjena u ...

Record details

×
Academic Journal

PRIMJENA KOMBINOVANOG UČENJA U OBRAZOVANJU ZAPOSLENIH.

 • Source: Zbornik Radova Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru. Ekonomski Fakultet. 2021, Vol. 19 Issue 30, p31-46. 16p.

 • Abstract: Employee education is a human resources management activity that is extremely important in modern business conditions. Companies invest significant resources and very great efforts in ... Obrazovanje zaposlenih je aktivnost menadžmenta ljudskih resursa koja ima izuzetan značaj u savremenim uslovima poslovanja. Preduzeća ulažu značajna sredstva i ...

Record details

×
Academic Journal

Osobine ličnosti i izbor studija digitalnog marketinga.

Subjects: *Internet marketing; Five-factor model of personality; Structural equation modeling

 • Source: Marketing (0354-3471). 2021, Vol. 52 Issue 2, p75-82. 8p.

 • Abstract: The Big Five model of personality traits has already been used in a number of studies in the context of comparing students from different study ... Model osobina ličnosti „velikih pet“ (Big Five)već je korišćen u brojnim istraživanjima u kontekstu poređenja studenata različitih studijskih programa. ...

Record details

×
Academic Journal

Digitalne marketing komunikacije u funkciji kreiranja konkurentske prednosti na tržištu.

Subjects: *Business communication; *Internet marketing; *Digital communications

 • Source: Marketing (0354-3471). 2020, Vol. 51 Issue 1, p43-50. 8p.

 • Abstract: The paper presents a survey aimed at determining the influence of digital marketing communications on the creation of competitive advantages in ... U radu je prikazano istraživanje koje ima za cilj da utvrdi uticaj digitalnih marketing komunikacija na kreiranje konkurentske prednosti na tržištu. Rezultati ...

Record details

×
Academic Journal

INTERNET U NASTAVI I UčENJU.

 • Source: Singidunum Journal of Applied Sciences. 2014 Supplement, p368-374. 7p.

 • Abstract: Internet and Web 2.0 applications, which become increasingly related to it, cannot be excluded from everyday life of today's children and youth. Children and youth grow ... Internet i sa njim sve više povezan Web 2.0 aplikacije, ne mogu da se izostave iz svakodnevnog života današnje dece i omladine. Mladi i ...

Record details

×
Academic Journal

Influenseri kao segment digitalne marketinške komunikacije - stavovi generacije Y.

Subjects: *Marketing; *Influencer marketing; *MillennialsSerbia

 • Source: Marketing (0354-3471). 2020, Vol. 51 Issue 2, p98-107. 10p.

 • Abstract: The aim of the research presented in this paper is to provide insights into marketing communication changes induced by digital transformation ... Cilj istraživanja u ovom radu podrazumeva sticanje uvida u način na koji se marketinška komunikacija izmenila pod uticajem digitalne transformacije i upotrebe ...

Record details

×
Academic Journal

Značaj digitalnog marketinga u procesu upravljanja odnosima sa potrošačima.

 • Source: Marketing (0354-3471). 2018, Vol. 49 Issue 1, p44-51. 8p.

 • Abstract: In the contemporary economic environment one of the fastest growing areas is the development of information and communication technologies. Implications of this process can be ... U savremenom privrednom ambijentu, jedna od najbrže rastućih delatnosti odnosi se na razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija. Implikacije ovog procesa evidentne su u ...

Record details

×
Academic Journal

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ZNANJEM KAO KONKURENTSKE PREDNOSTI.

 • Source: Singidunum Journal of Applied Sciences. 2014 Supplement, p493-495. 3p.

 • Abstract: Today's weather in which to conduct business activities can be defined as the time of information economy which is based on technological progress. The new ... Današnje vreme u kome se obavljaju poslovne aktivnosti možemo definisati kao vreme informacione ekonomije koja je zasnovana na tehnološkom progresu. Nova ekonomija ...

Record details

×
 • 1-10 of  48 results for "Digital Learning"