Search Results

Filter
 • 1-10 of  36 results for "Blended Learning in primary and secondary"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri.

 • Source: Erzincan University Journal of Education Faculty / Erzincan Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi; Aug2020, Vol. 22 Issue 2, p397-414, 18p

Record details

×
Academic Journal

Fen Eğitiminde Modelleme Temelinde Düzenlenen Kişiselleştirilmiş Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Başarıya Etkisi.

 • Source: Journal of Social Sciences Research / Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi. tem2017, Vol. 7 Issue 2, p287-296. 10p.

Record details

×
Academic Journal

K-12 ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME SÜRECİNİ ZENGİNLEŞTİREN TEKNOLOJİ KULLANIM DURUMLARI.

Subjects: *LEARNING; *TEACHING methods; *TECHNOLOGY education

 • Source: Electronic Journal of Social Sciences. Jul2023, Vol. 22 Issue 87, p1257-1279. 23p.

 • Abstract: The COVID-19 pandemic necessitated the adoption of distance education at all levels by the Ministry of National Education, thus ensuring the continuation of the instructional ... COVID-19pandemisi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tüm kademelerde uzaktan eğitime geçerek öğretim sürecinin sürekliliğini sağlamıştır. ... Copyright of Electronic Journal of Social Sciences is the property of Electronic Journal of Social Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri.

 • Source: Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF); Dec2022, Vol. 42 Issue 3, p2829-2864, 36p

Record details

×
Academic Journal

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIKLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.

Subjects: *DIGITAL literacy; *STUDENT teachers; *NONGOVERNMENTAL organizations

 • Source: Trakya University Journal of Social Science. Jun2023, Vol. 25 Issue 1, p283-302. 20p.

 • Abstract: It was carried out to determine the relationship between digital literacy and lifelong learning skills of students studying at the faculty ... Araştırma eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin dijital okuryazarlık ve yaşam boyu öğrenme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek ... Copyright of Trakya University Journal of Social Science is the property of Trakya University, Institute of Social Sciences and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Bir Harmanlanmış Öğrenme Deneyimi.

 • Source: Ilkogretim Online; 2017, Vol. 16 Issue 2, p860-886, 27p

Record details

×
Academic Journal

Ters-Yüz Sınıf Modeli ile Desteklenmiş İletişimsel Yaklaşımın Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerilerine Etkisi.

 • Source: Mersin University Journal of the Faculty of Education / Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Apr2023, Vol. 19 Issue 1, p28-50, 23p

Record details

×
 • 1-10 of  36 results for "Blended Learning in primary and secondary"