Search Results

Filter
 • 1-9 of  9 results for ""WORLD Wide Web""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Die rol van die Afrikaanse Wikipedia in die uitbou van Afrikaans.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jun2016, Vol. 56 Issue 2-1, p371-390. 20p.

 • Abstract: In 2015, Afrikaans celebrated its 90th birthday as an official language of South Africa. In the course of these 90 years, Afrikaans progressed in the physical space ... Afrikaans het in sy eerste 90 jaar as amptelike taal van Suid-Afrika van ʼn sogenaamde kombuistaal tot ʼn volledige onderwys-, wetenskaps- en kultuurtaal ontwikkel. Tog is Afrikaans in ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Web 2.0 en Amsab-ISG.

 • Source: Brood & Rozen: Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen. 2009 Special Issue, p112-119. 8p. 1 Illustration.

Record details

×
Academic Journal

Die pad na gedeelde betekenis: Inlynkommunikasiemedia as veranderingsagent vir volhoubare strategiese belangegroepverhoudings.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Dec2018, Vol. 58 Issue 4-1, p841-859. 19p.

 • Abstract: Die toenemende mediakapasiteit van die verhoogde gefragmenteerde medialandskap kan voordelig of nadelig vir individue wees. Vanuit ʼn organisatoriese kommunikasie-oogpunt word geargumenteer dat gedeelde kennis deur inlynkommunikasiemedia ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Afrikaans op Twitter in ʼn wêrelddorp: ʼn McLuhaniaanse perspektief.

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Dec2018, Vol. 58 Issue 4-1, p788-808. 21p.

 • Abstract: In die artikel word ʼn kwalitatiewe navorsingsontwerp gevolg om die toepaslikheid van McLuhan en McLuhan (1988) se media-effekraamwerk in ʼn wêrelddorpkonteks te ondersoek. Die Afrikaanse aanlyn organisasie, ... Copyright of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Het digitale verhaal in Amsaba-ISG.

 • Source: Brood & Rozen: Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen. 2009 Special Issue, p100-111. 12p. 1 Black and White Photograph, 1 Illustration.

Record details

×
Academic Journal

OPVOEDING, MEDIA EN GEWELD: OVER DE GRENZEN VAN HET JONGSTE BESCHAVINGSOFFENSIEF.

 • Source: Ethiek & Maatschappij. dec2006, Vol. 9 Issue 3, p76-93. 18p.

Record details

×
Academic Journal

Online publiceren of creperen?

 • Source: Mens en Maatschappij. sep2000, Vol. 75 Issue 3, p174-175. 2p.

Record details

×
Academic Journal

New online service links employers with job seekers.

Subjects: *WEBSITES; *JOB hunting; *EMPLOYERSUNITED StatesAMERICAN Veterinary Medical Association

 • Source: Journal of the American Veterinary Medical Association. 9/1/2004, Vol. 225 Issue 5, p663-663. 1/4p.

 • Abstract: Reports on the online service offered by American Veterinary Medical Association in the U.S. Benefits of the online service to employers and job seekers; ...

Record details

×
 • 1-9 of  9 results for ""WORLD Wide Web""