Search Results

Filter
 • 1-10 of  27 results for ""WORLD Wide Web""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ABOLICIJA RODA: NOVI SUBJEKTI KLASNE BORBE.

 • Source: Anthropology Magazine. 2020, Vol. 20 Issue 1/2, p279-295. 17p.

Record details

×
Academic Journal

Elektronska trgovina: pravni okvir elektronskog ugovaranja u Republici Srpskoj.

Subjects: *Digital signatures; *Electronic commerce; *Contracts

 • Source: Financing. Jun2019, Issue 2, p35-43. 9p.

 • Abstract: Contracts have become so common in daily life that most of the time we do not even realize that we have entered one. For traditional ... Ugovori su postali toliko uobičajeni u svakodnevnom životu da većinu vremena nismo ni svjesni da smo iste zaključili. Kod tradicionalnih ugovora postoje ...

Record details

×
Academic Journal

RELACIJE AKADEMSKE DAROVITOSTI SA GIMNAZIJSKIM USMERENJEM UČENIKA I NIVOOM OBRAZOVANJA RODITELJA.

 • Source: Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta. 2016, Vol. 41 Issue 2, p367-395. 29p.

 • Abstract: The present study aims to provide answers to two specific questions: how we can describe the difference in the structure of intellectual abilities of gifted ... Istraživanje prikazano u radu pretenduje da ponudi odgovore na dva pitanja: kakva je struktura razlika u intelektualnim sposobnostima učenika darovitih u dvema široko ... Copyright of Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta is the property of Faculty of Philosophy, University of Novi Sad and ...

Record details

×
Academic Journal

PODRŠKA RAZVOJU POTENCIJALNE DAROVITOSTI U PORODIČNOM I INSTITUCIONALNOM KONTEKSTU.

 • Source: Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta. 2015, Vol. 40 Issue 2, p65-79. 15p.

 • Abstract: The paper is based on the premise that high quality experience in family and institutional contexts are very important determinants for giftedness accomplishment. This framework ... U radu se polazi od stanovišta da kvalitetna iskustva u porodičnom i institucionalnom kontekstu predstavljaju veoma značajne determinante ostvarenja darovitosti. U tom ... Copyright of Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta is the property of Faculty of Philosophy, University of Novi Sad and ...

Record details

×
Academic Journal

DOBNA DISKRIMINACIJA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA U KONTEKSTU SOCIJALNE OSVIJEŠTENOSTI I EUROPSKOG ZAKONODAVNOG OKVIRA.

 • Source: Pravni Vjesnik. 2014, Vol. 30 Issue 2, p329-344. 16p.

 • Abstract: According to demographic data (2012), every fifth European citizen is older than 60. The average age of the Croatian population in 1991 was 37.1 years and in 2011 it increased ... Nach demographischen Angaben (2012) ist jeder fünfte Einwohner Europas mehr als 60 Jahre alt. Der Durchschnittsalter der kroatischen Bevölkerung im Jahr 1991 war je 37,1 und im ... Prema demografskim pokazateljima (2012.) svaki je peti stanovnik Europe stariji od 60 godina. Prosječna starost stanovništva Hrvatske 1991. iznosila je 37,1 godina, a 2011. se povećala na 41,7 ... Copyright of Pravni Vjesnik is the property of Pravni fakultet Sveucilista J. J. Strossmayera u Osijeku and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Revizija informacionih sistema.

 • Source: Financing. 2017, Vol. 7 Issue 3, p24-32. 9p.

 • Abstract: The information systems audit represents the process of collecting and independent evaluation of audit evidence on the basis of which the control of the efficiency ... Revizija informacionih sistema predstavlja proces prikupljanja i nezavisne procjene revizorskih dokaza na osnovu kojih se vrši kontrola efikasnosti funkcionisanja informacionih sistema, te njegova primjena ...

Record details

×
Academic Journal

WIDEWALLS.CH: SRBIJA IZMEĐU SAVREMENE UMETNOSTI, KAPITALIZMA I GLOBALIZACIJE.

 • Source: Anthropology Magazine. 2015, Vol. 15 Issue 2, p23-46. 24p.

Record details

×
Academic Journal

Prepoznavanje marke i namera za kupovinom u Internet okruženju.

 • Source: Marketing (0354-3471). 2015, Vol. 46 Issue 4, p277-284. 8p.

 • Abstract: The importance of the Internet marketing continually rises. However, there is a lack of the studies which investigate the effectiveness of the online campaigns aimed ... Važnost Internet marketinga kontinuirano raste. Ipak, vrlo mali broj studija bavi se izučavanjem efektivnosti onlajn kampanja koje ciljaju korisnike u tranzicionim zemljama. Cilj ...

Record details

×
Academic Journal

Prednosti i nedostaci onlajn-istraživanja.

 • Source: Marketing (0354-3471). 2014, Vol. 45 Issue 1, p63-74. 12p.

 • Abstract: Online marketing research approach is the most recent methodological approach to marketing research that has not been sufficiently explored yet. Despite numerous shortcomings attributed to ... Najnoviji metodološki pristup marketinškom istraživanju koji još uvek nije dovoljno istražen jeste onlajn pristup. Uprkos brojnim nedostacima onlajn-istraživanja se sve ...

Record details

×
Academic Journal

MOBILNO BANKARSTVO: NOVI TREND U SAVREMENOM BANKARSKOM SEKTORU.

 • Source: Bankarstvo Magazine. 2014, Issue 5, p86-109. 12p.

 • Abstract: Bankarstvo je, krajem prošlog i početkom ovog veka, prolazilo i dalje prolazi kroz značajne promene, prilagođavajući se novim okolnostima i ...

Record details

×
 • 1-10 of  27 results for ""WORLD Wide Web""