EDUKACIJA PREKO INTERNETA ZA VASPITAČE.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   EDUCATION OVER THE INTERNET FOR PRESCHOOL TEACHERS.
  • Abstract:
   The paper discusses the modern approach to education of preschool teachers. Education over the Internet in education teaching staff is a new method in Serbia, and the College of Professional Studies for Educators in Business Informatics - Sirmium in Sremska Mitrovica is the first, and so far the only, the accreditation of this kind of study. The aim of this paper is to explore how education over the Internet applicable to vocational education teachers, and how much better or not than the traditional modes of study. Made the project a virtual classroom in these conditions is accompanied by the work of a group of students who make up about 30% of the population subscribed to the direction of vocational teacher, which will be presented in this paper. They are offered subject content presented through video footage, which professors are already saved, then they could use the Internet to access the platform and looked back at the footage, and to test their knowledge through self-checking tests set out in the inernet-platform. They were given the opportunity to be on-line include the class teacher who keeps the rest of the students and the possibility of consultation over the Internet. For this type of teaching over the Internet software was used Mood, and all packages have been made in accordance with SCORM standard. Along a particular control group of the same number of students (30%) who followed the teaching of the classical pathway and then the method of interviews and analysis of student achievement compared the results of these two groups. Areas of student achievement skills were on the side of classical teaching in the field of media, communication and information systems to the students who were trained over the internet. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   U radu se govori o savremenom pristupu obrazovanju vaspitača. Edukacija preko interneta u školovanju prosvetnog kadra je nov metod u Srbiji, a Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u poslovne informatičare - Sirmium u Sremskoj Mitrovici prva je, i za sada jedina, u akreditaciji ovakvog načina studiranja. Cilj rada je da se istraži koliko je edukacija preko interneta primenljiva u obrazovanju strukovnih vaspitača, i koliko je bolja ili ne od klasičnog načina studiranja. Urađen je projekat virtuelne učionice i u tim uslovima je praćen rad grupe studenata koja čini oko 30% upisane populacije na smer strukovni vaspitač, što će biti predstavljeno u ovom radu. Njima su ponuđeni sadržaji predmeta prezentovani putem video-snimka, koji su profesori ranije snimili, zatim su mogli da putem interneta pristupe platformi i ponovo pogledaju snimke i da provere svoje znanje putem testova za samo- proveru postavljenih na inernet-platformi. Data im je i mogućnost da se on-line uključe u čas koji profesor drži ostatak studenata i mogućnost konsultacija putem interneta. Za ovaj vid nastave preko interneta koriščen je softver MOODLE, i svi paketi su rađeni u skladu sa SCORM standardaima. Uporedo je određena kontrolna grupa od isto toliko studenata (30%) koji su nastavu pratili klasičnim putem i potom su metodom intervjua i analizom postignuća studenata upoređeni rezultati ove dve grupe. Postignuća studenata oblastima veština bila su na strani klasične nastave, a u oblasti medija, komunikacije i informacionih sistema na strani studenata koji su se obučavali preko interneta. [ABSTRACT FROM AUTHOR]