Eesti ja muu emakeelega üliõpilaste keeleõppe uskumused ja motivatsioon eestikeelses ülikoolis.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Language learning beliefs and motivation of Estonian and non-Estonian students at Estonian-language universities.
  • Abstract:
   Inclusive education is a crucial part of Estonian education, including the higher education system. At university, there are students whose first language (L1) is not Estonian but who follow the Estonian-medium curricula. Engaging such students and supporting their motivation and self-directed learning is essential for students' welfare. Foreign language acquisition has been studied a lot, but less attention has been paid to investigating learning through the medium of a second language and how to involve and support those students effectively. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Kaasav haridus on Eesti hariduse üks aluspõhimõtteid, mille järgimist eeldatakse ka kõrgharidussüsteemilt. Ülikoolis õpib eestikeelsetel õppekavadel üliõpilasi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Selliste üliõpilaste kaasamine ning nende motivatsiooni ja enesejuhitud õppimise toetamine on oluline nende heaolu tagamiseks. Võõrkeele omandamist on palju uuritud, kuid vähem tähelepanu on pööratud õppimisele teise keele kaudu ning sellele, kuidas üliõpilasi selles tõhusalt kaasata ja toetada. Siinses uuringus võrreldakse eesti ja muu emakeelega üliõpilaste keeleõppe uskumusi ja motivatsiooni Eesti ülikoolis eestikeelsel õppekaval õppides. Uuringus osales 191 üliõpilast. Tulemused näitavad, et muu emakeelega üliõpilaste seas leidub rohkem jäävuskumusi, mis võivad edukaid ülikooliõpinguid takistada. Emakeelest erinevas keeles õppivate üliõpilaste nii autonoomne kui ka kontrollitud motivatsioon on emakeeles õppivate üliõpilaste omast väiksem. Uuringu tulemused aitavad ülikoolidel olla teadlikumad üliõpilaste õppimisega seotud uskumustest ja motivatsioonist, et neid seeläbi paremini kaasata ja individuaalselt toetada. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)